Odpowiedź dot. inf. bieżącej wobec wypowiedzi ministra. Przykłady częstochowskie …

Tomasz Jaskóła – wystąpienie z 31 marca 2016 r. 15. posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji Informacja bieżąca w sprawie polityki kadrowej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i administracji publicznej. Przykłady częstochowskie.