Okręg 14 Nowy Sącz: Posłanka Elżbieta Borowska

17Posłanka Elżbieta Borowska – urodziła się 13 października w 1988 roku w Gorlicach. Z wykształcenia jest politologiem, absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie  doktorantką z zakresu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach. Trzykrotnie była stypendystką Centrum im. Jana Pawła II. Prowadzi badania naukowe dotyczące polityki kulturalnej oraz patologii w administracji publicznej.

Posłanka Elżbieta Borowska – działalność

Doświadczenie zawodowe zdobywała, prowadząc na uniwersytecie organizację promującą patriotyzm oraz rozwijającą wiedzę i umiejętności zawodowe młodych ekspertów w zakresie bezpieczeństwa. Udzielała się także w organizacjach pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnymi, (m.in. koordynując ceremonię otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w 2010 roku) oraz odbywając staż w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, zajmując się kwestiami bezpieczeństwa.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydowała do Sejmu w okręgu nowosądeckim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców zorganizowanego przez Pawła Kukiza. Uzyskała mandat posła VIII kadencji, otrzymując 8 115 głosów.

 

Przynależność do komisji i podkomisji

Komisja Kultury i Środków Przekazu
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwały w sprawie pojednania polsko – ukraińskiego (druk nr 647)

Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 157)

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw:
– o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian (druk nr 284),
– o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 407)

Przynależność do zespołów parlamentarnych

Małopolski Zespół Parlamentarny – wiceprzewodnicząca
Parlamentarna Grupa Kobiet – wiceprzewodnicząca
Parlamentarny Zespół “Dobro dziecka jako cel najwyższy”
Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – wiceprzewodnicząca
Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczej Straży Pożarnej i Ochrony Przeciwpożarowej
Parlamentarny Zespół ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych
Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych – sekretarz
Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Rolników i Producentów Żywności
Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Okręg 14 Nowy Sącz: powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański; miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz

Biuro Poselskie Elżbiety Borowskiej

NOWY SĄCZ
ul. Jagiellońska 14 lok. 9, 33-300 Nowy Sącz
Tel: 884-938-873
E-mail: Godziny otwarcia
poniedziałek 15:00-18:00, wtorek, piątek 9:00-15:00

GORLICE
Godziny otwarcia
poniedziałek, środa, czwartek 9:00-15:00
Wykaz współpracowników

Lista informacji o współpracownikach
imię i nazwisko Typ zgłoszenia Data dokumentu
Marcin Borowski Asystent społeczny 2016-01-13
Marta Matusiak Pracownik 2016-01-13
Mateusz Koszyk Pracownik 2016-03-08
Adam Poręba Asystent społeczny 2016-06-03
Maciej Prostko Asystent społeczny 2016-06-03
Adam Zegiel Asystent społeczny 2016-09-12

 

Uważasz, że dane zawarte w artykule wymagają aktualizacji? Masz informacje lub zdjęcia, którymi chciałbyś się podzielić z innymi w tym artykule?

Wyślij je nam na adres: redakcja@kukiz.army

kukiz-army-profil-posla-na-stronie-sejm-gov-pl