Okręg 21 Opole: Poseł Paweł Grabowski

Urodził się w 1986 roku w Brzegu. Uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych z politologii oraz na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii z prawo. Od roku 2013 kontynuuje naukę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Zawodowo specjalizuje się w prawie finansowym oraz prawie ochrony konkurencji i konsumentów. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji i Konsumentów oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jako konsultant opiniował wiele aktów prawnych, biorąc czynny udział w procesie legislacyjnym – zarówno w ministerstwach, jak i w Parlamencie. Był wolontariuszem w Biurze Pomocy Obywatelskiej we Wrocławiu, gdzie świadczył bezpłatną pomoc prawną dla osób potrzebujących.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku kandydował do Sejmu z szóstego miejsca na liście komitetu wyborczego Kukiz’15 w okręgu opolskim. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 4 508 głosów.

Biura Poselskie

*Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Pawła Grabowskiego
ul. Sukiennice 2 /103
49-300 Brzeg
woj. opolskie
tel. 690-226-236
pawel.grabowski@sejm.pl

* – biuro podstawowe