Okręg OW-3 Wrocław ma nowego prezesa oddziału Kukiz’15

10-12-2016 to dzień powrotu na łono Wrocławia tam gdzie rozpoczęła się droga Ruchu Kukiz’15. Do stolicy Dolnego Śląska zjechali przedstawiciele stowarzyszenia z Pawłem Kukizem na czele wraz z nim byli posłowie Elżbieta Borowska,Barbara Chrobak,
Paweł Grabowski, 
Stanisław Tyszka .

Delegaci wybrali dziś między innymi nowe władze w regionie OW- 3 Wrocław . Prezesem struktur we Wrocławiu został obecny poseł Paweł Grabowski ,Wiceprezesem Maciej Lisowski do zarządu wybrano też Łukasz Niżyński z Oławy ,Delegatem na zjazd krajowy Kukiz’15 wybrany został Maciej Lisowski oraz Witek  Studniarczyk .Wszystkim gratulujemy oddolnego wyboru !

Działacze Stowarzyszenia Wojownicy’15  byli obecni w każdym aspekcie dzisiejszych zdarzeń członkowie Wojowników ’15 w braterskiej symbiozie budują ruch Kukiza na Dolnym Śląsku i nie tylko rozszerzając swoje odziały , a nawet wchodzą w skład władz regionalnych!

Potrafisz Polsko !