Opinia publiczna czeka na odtajnienie dokumentu odnośnie WSI.

Wojskowe Służby Informacyjne, do dzisiaj jedna z najbardziej kontrowersyjnych służb wolnej Polski. Powstawały na przełomie lat 80. i 90., po obradach Okrągłego Stołu, już w nowej polskiej rzeczywistości. 


Były połączeniem wojskowych komunistycznych służb specjalnych – Zarządu II Sztabu Generalnego i Wojskowej Służby Wewnętrznej. Obydwie te formacje były podległe generałowi Czesławowi Kiszczakowi, wieloletniemu funkcjonariuszowi WSW i generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu. Wojskowe Służby Informacyjne niemal w całości składały się z żołnierzy wojskowej bezpieki PRL.
Ludzie służb wojskowych w bardzo inteligentny sposób uczestniczyli w prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Wchodzili do biznesu bezpośrednio bądź stawali się pomocnikami biznesmenów.
Największą rolę WSI odegrały w najbardziej znanej i głośnej aferze finansowej III RP – Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego ( afera FOZZ ).
WSI specjalizowały się w nielegalnym handlu bronią, nadzorze firm polonijnych, udziałach w przekrętach rynku paliwowego, zajmowały się “ochroną” domów publicznych, ingerencją w życie polityczne kraju, dostrajaniem mediów publicznych i wielu, wielu innych.

30 września 2006 roku zaczął się proces rozwiązywania Wojskowych Służb Informacyjnych, który trwał do lutego 2007 roku. 
Tylko czy na pewno się zakończył ??!

Opinia publiczna czeka. Czeka nie tylko na odtajnienie dokumentu. Czeka również na informacje o powodach, dla których przeszło 10 lat po zlikwidowaniu sowieckiej ekspozytury wywiadowczej na Polskę pełny raport z procesu jej likwidacji pozostaje wciąż tajny.