Orderu Złotego Merkuriusza dla Posła Kukiz’15 Andrzeja Kobylarza

Informacja Kapituły Orderu Złotego Merkuriusza o uhonorowaniu Kolegów z NSZZ Policjantów, Przewodniczącego ZZ Celnicy PL i Pana Posła Andrzeja Kobylarza

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.01.2017r. podczas I Nadzwyczajnego Zjazdu ZZ Celnicy PL uroczyście wręczone zostały odznaczenia Orderu Złotego Merkuriusza.

Kapituła Orderu Złotego Merkuriusza, na wniosek Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL i Zakładowej Organizacji Izbowej przy Izbie Celnej w Białymstoku uhonorowała: Pana Andrzeja Kobylarza Posła na Sejm, Pana Rafała Jankowskiego Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Pana Józefa Partykę Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Pana Józefa Bąka Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Podkarpackiego , Pana Grzegorza Nemsa Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, Pana Sławomira Siwego Przewodniczącego ZZ Celnicy PL.

Order Złotego Merkuriusza to prestiżowe, honorowe i najwyższe odznaczenie Związku Zawodowego Celnicy PL wręczane za zasługi dla Służby Celnej i Związku Zawodowego Celnicy PL.

Krzysztof Małaszewicz Przewodniczący Kapituły Orderu Złotego Merkuriusza

List Pana Posła Andrzeja Kobylarza