Organizacja kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych

Wczoraj w Brodnicy miała miejsce konferencja “Organizacja kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych”. Inicjatorami tego wydarzenia byli przede wszystkim rodzice osób niepełnosprawnych, którzy jakiś czas temu licznie spotkali się ze mną w moim biurze poselskim. Dlatego wspólnie z Danuta Kędziorska zabraliśmy się za ogranizację spotkania, na które zaprosiliśmy wielu gości, praktyków, urzędników, samorządowców, przedstawicieli oświaty oraz oczywiście głównych zainteresowanych czyli osoby niepełnosprawne oraz rodziców.
Wśród prelegentów obecni byli:
– Pani Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP,
– Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,
– Pani Anna Kupczyk – Kierownik Biura Oświaty Urzędu Miasta Brodnica,
– Pani Aleksandra Gierej – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– Pan Piotr Holka – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
– Pani Barbara Tuptyńska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy,
– Pani Ewelina Sonia Bielicka, Pani Monika Talkowska – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brodnicy

Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń, informacji, kontaktów do osób odpowiedzialnych za system kształcenia i wsparcia osób niepełnosprawnych.
Bardzo cieszy fakt, że pojawiły się nowe osoby, które deklarują chęć współpracy na rzecz wspierania kolejnych inicjatyw i wypracowywania rozwiązań, które ułatwią życie rodzicom i Ich pociechom.
Serdecznie dziękuję wszystkim zebranym. Szczególne słowa podziękowania kieruję do podopiecznych, opiekunów oraz Pani Kierownik Warsztatu Terapii Zajeciowej w Brodnicy, którzy wsparli nas w organizacji wydarzenia. Dziękuję Dyrektor Biura Danuta Kędziorska, która spięła to wszystko organizacyjnie. Dziękuję Małgosia Margo za pomoc i uwiecznienie wydarzenia na fotografiach. Dziękuję rownież przedstawicielom mediów, którzy relacjonowali nasze spotkanie. Bardzo doceniam obecność przedstawicieli samorządów oraz szkół. Oczywiście najbardziej dziękuję rodzicom, osobom niepełnosprawnym i deklaruję pełne zaangażowanie i współpracę w przyszłości.

Paweł Szramka