Oświadczenie w sprawie kryzysu sejmowego posła Kukiz’15 Bartosza Jóźwiaka.

Publikujemy treść oświadczenia posła Bartosza Jóźwiaka.

Oświadczenie w sprawie kryzysu sejmowego

Trwająca  od blisko miesiąca sejmowa  awantura w wykonaniu “totalnej” opozycji, okupującej salę plenarną oraz paraliżującą prace Parlamentu,   dobiegła   końca.  

 
Po   niemal   trzydziestu   dniach,   które kosztowały polskiego  podatnika ponad  2 miliony  złotych,  zarówno partia   rządząca,   jak   i   ta   część   opozycji,   znalazły   się   w   punkcie wyjścia, w tym samym miejscu, w którym znajdowały się przed 16 grudnia   ubiegłego   roku.   Poza   horrendalnymi   kosztami,   jakie   za sejmowe   happeningi   opozycji   “totalnej”   przyjdzie   uiścić   polskim podatnikom, wydarzenia ostatniego miesiąca nie przyniosły żadnych wymiernych   efektów.  
W   sposób   dobitny   pokazały   natomiast,   jak bardzo     niewydolny     jest     funkcjonujący     w     Polsce     system “partyjniactwa”, a medialne przepychanki dwóch największych partii politycznych   całkowicie   kompromitują   polskie   życie   publiczne. Pokazały też – na przykładzie zachowania posłów Kukiz ’15 – że polską   scenę   polityczną   stać   na   racjonalną,   spokojną   i   rozsądną opozycję, której celem nie są sejmowe awantury i happeningi pod “publiczkę”, ale realna praca na rzecz obywateli.

W   związku   z   ogromnymi   kosztami,   jakie   przyjdzie   ponieść polskim podatnikom za ostatni miesiąc okupacji Sali plenarnej przez “totalną” opozycję oraz paraliżowanie tym samym prac Parlamentu, uważam,   że   koszty   te   powinni   ponieść   Ci,   którzy   do   sejmowego kryzysu doprowadzili i którzy podsycali i trwali w nim przez ostatnie trzydzieści   dni. 

 
 Obłożenie   kosztami   klubów   okupujących   salę sejmową   polityków   będzie   doskonałą   nauczką   na   przyszłość   dla wszystkich   tych,   którzy   zechcą   na   koszt   podatnika   urządzać podobne   awantury   i   uniemożliwiać   prawidłowe   funkcjonowanie Sejmu, jak również aktem odpowiedzialności za własne czyny.
 
Nie ma   bowiem   żadnego   powodu,   aby   za   podobne   kompromitujące polskie   życie   publiczne   oraz   Parlament   wyczyny   części   posłów, płacili polscy obywatele.
 
dr Bartosz Józwiak
poseł na Sejm RP, Klub Kukiz ’15