Paweł Grabowski (Kukiz’15) – celna uwaga odnośnie powstawania mediów partyjnych a nie narodowych

Wystąpienie z dnia 28 kwietnia 2016 r. na 17 posiedzeniu Sejmu