Paweł Grabowski (Kukiz’15) – gratulacje dla przyszłych radców i adwokatów

Wystąpienie z mównicy sejmowej, w którym Paweł Grabowski składa gratulacje wszystkim, którzy zdali prawnicze egzaminy zawodowe!