Paweł Grabowski (Kukiz’15) – o zatwierdzeniu przez TK grabieży pieniędzy z OFE

Korzystając z okazji obecności Prezesa TK w Sejmie zapytałem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny orzekając w sprawie grabieży 150 mld zł zatwierdził ją. Działanie to było pogwałceniem Konstytucji i obywatele nie zapomną tego Panu Rzeplińskiemu. Nie ma naszej zgody na takie działania.