Paweł Grabowski – Kukiz’15 OŚWIADCZENIE:

Oświadczenie:
Niniejszym oświadczam, iż rezygnuję z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wrocławskiego oddziału stowarzyszenia Kukiz’15 i oddaję się do dyspozycji członków stowarzyszenia.

Uzasadnienie:

Mam nadzieję, że moja decyzja będzie wskazówką dla niektórych członków stowarzyszenia, dla których „pełnienie funkcji” jest ważniejsze od faktycznej działalności na rzecz stowarzyszenia.

Kochani, aby działać na rzecz nowej konstytucji, nowej Polski, nie trzeba zasiadać w żadnych zarządach, komisjach rewizyjnych czy sądach koleżeńskich. Wystarczy chcieć działać, i działać.

Z moich obserwacji wynika niestety, że wielu członków stowarzyszenia skupiło się na sporach wokół tematów, które zwykliśmy określać mianem „zastępczych”. I tu od razu podkreślam (!), „zastępczy” nie oznacza „nieistotny”, wręcz przeciwnie – wiele z tych spraw, o które walczą ludzie współtworzący Ruch Kukiz’15, powinno zostać rozwiązanych po ich myśli, ALE (!) pamiętajcie, że w chwili obecnej, nie mając możliwości przeforsowania jakichkolwiek zmian w prawie, przedkładanie interesu poszczególnych grup ponad konieczność zmiany konstytucji, jest działaniem na szkodę Ruchu, a co za tym idzie – działaniem również na szkodę partykularnych interesów wszystkich grup, współtworzących Ruch.

Pamiętajcie, że CELEM NADRZĘDNYM Ruchu jest wprowadzenie WIĄŻĄCEGO REFERENDUM, dzięki któremu będziecie mogli skutecznie walczyć o sprawy dla Was najważniejsze. To po pierwsze. Po drugie, zmiana ordynacji, po to, aby posłowie byli w końcu odpowiedzialni przed Wami, obywatelami, a nie przed szefem partii, który decyzuje o ich miejscu na liście wyborczej. I dopiero po wprowadzeniu tych zmian warto będzie skupić wszystkie siły i energię na sprawach, które tak mocno leżą Wam na sercu. Dopiero wtedy wprowadzenie tych zmian będzie możliwe, możliwie proste i zależne od Was, a nie od decyzji jednej, czy drugiej partii.

Idąc dalej, nie sposób nie wspomnieć o sporach personalnych, na które niektórzy członkowie poświęcają większość, o ile nie całość swojej energii i zaangażowania. Drodzy, nie tędy droga! Jesteśmy na tyle dużą organizacją, że skupiamy ludzi o różnych poglądach, różnych charakterach, różnych wizjach. To, że wszyscy razem współtworzymy Ruch Kukiza nie oznacza, że musimy być jednomyślni, a już tym bardziej, że inni muszą myśleć tak jak my. Szanujcie proszę siebie wzajemnie, szanujcie proszę to, że jesteśmy różni i nie oczekujcie od nikogo, niczego – a już tym bardziej, że ktoś będzie myślał lub działał, tak jak Wy, lub tak jak Wy tego chcecie.

Jedną z cech Ruchu Kukiza jest różnorodność jego członków, bo potrzebę zmiany konstytucji, potrzebę wprowadzenia elementarnych podstaw moralności odczuwają ludzie o różnych poglądach i rożnej wrażliwości. Niech ta różnorodność będzie naszą siłą, a nie przeszkodą w działaniu.

I kończąc – jeśli faktycznie chcecie coś zmienić, w swoim otoczeniu, w naszej Ojczyźnie – to przysłowiowo „zacznijcie od siebie”. Przestańcie skupiać swoją uwagę na sporach i „aferach”, nakręcanych przez tych, którzy nie tylko chcą rozbić Ruch, lecz działają na rzecz starego układu, na rzecz PO-PiSu, dla którego silny Ruch Kukiza jest zagrożeniem – o czym mieliśmy okazje przekonać się ostatnio, kiedy senatorowie PO-PiSu odrzucili wspólnie prezydencki wniosek o referendum. Miejcie to, proszę, na uwadze i nie dajcie się rozgrywać.

źródło;https://www.facebook.com/K15Grabowski/posts/681643855517771