Paweł Kukiz – Znamy już Skład nowego Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji “Kukiz’15”

Paweł Kukiz informuje szanowni państwo!
Podstawą sprawnego zarządzania państwem w sposób demokratyczny i bezpieczny jest odpowiednio skonstruowany akt prawny najwyższej mocy prawnej w kraju, czyli Konstytucja RP. Sytuacja w Polsce i na świecie zmienia się w zastraszającym tempie, co czyni Konstytucję niedostosowaną do dzisiejszych realiów.

kukiz15-wojownicy-stowarzyszenie

Zapisy prawne w Konstytucji są nieprecyzyjne, więc można je interpretować na wiele sposobów, co prowadzi do tego, iż każda władza dostosowuje ten akt prawny do swoich potrzeb. Konstytucja powinna być godna obywateli, a według aktualnie istniejącej Sejm może nie uznawać woli obywateli. Dokument ten jest sprzeczny z interesem obywatelskim.

Nie chroni obywateli, a władzę rządzącą.

Zmiana Konstytucji jest priorytetem w celu przywrócenia Państwa Obywatelskiego.
Jeśli czujesz potrzebę uczestnictwa w życiu obywatelskim…
Jeśli widzisz problemy życia codziennego i chcesz temu przeciwdziałać…
Jeśli to właśnie Ty chcesz wspólnie z nami dokonywać pozytywnych zmian w naszym kraju to serdecznie zapraszamy już dzisiaj do dołączenia do naszego ruchu społecznego zapisując się do Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji “Kukiz’15”.

Nieważne jakim jesteś człowiekiem.

Bez znaczenia jest Twój światopogląd, wiara czy status społeczny.

Jeśli tak jak my chcesz żyć w demokratycznym, bezpiecznym i bogatym kraju to serdecznie zapraszamy do naszego Stowarzyszenia.

Razem zmienimy Polskę!

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji “Kukiz’15” prosimy o kontakt na mail (e-mail z informacją o chęci przystąpienia do stowarzyszenia): ruchkukizakontakt@gmail.com
Po decyzji Sądu o zarejestrowaniu stowarzyszenia dostaną Państwo e-maila zwrotnego z deklaracją do wypełnienia, gdzie w momencie dostarczenia do nas poprawnie wypełnionej deklaracji zostaną Państwo pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji “Kukiz’15”

STATUT– kliknij

W dniu 09.12.2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji „Kukiz’15”. Przed godz. 17:00 odbyła się konferencja prasowa Kukiz ’15 w związku z złożeniem projektu Uchwały Sejmu o powołaniu Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w Konstytucji RP, a także założeniem Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji „Kukiz ’15”. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z protokołem z zebrania założycielskiego:
Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia
W dniu 10 grudnia 2015 r. w Warszawie przy ul. Wiejskiej 4/6/8 odbyło się zebranie założycielskie
„Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15”
W zebraniu udział wzięło 40 osób, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Obrady otworzył Poseł Piotr Apel przedstawiając proponowany porządek zebrania.
Porządek zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
1. wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza,
2. podjęcie uchwały o założeniu „Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15”,
3. zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu,
4. wybór Komitetu Założycielskiego,
5. wybór Zarządu Krajowego Stowarzyszenia,
6. wybór Komisji Rewizyjnej,
7. wybór Sądu Dyscyplinarnego,
8. wolne wnioski.
Przebieg zebrania założycielskiego:
Proponowany porządek zebrania przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.
Ad. 1. wybór przewodniczącego i protokolanta:
Na przewodniczącego zebrania zgłoszono p. Dariusza Pitaś.
Na sekretarza zgłoszono adw. Miłosza Śliwińskiego.
W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącego zebrania w osobie p. Dariusza Pitaś i sekretarza w osobie adw. Miłosza Śliwińskiego.
Ad. 2. podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia
Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia.
W głosowaniu jawnym uchwałę o założeniu Stowarzyszenia przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3. zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu
W głosowaniu jawnym projekt przyjęto jednogłośnie i podjęto uchwałę o przyjęciu statutu.
Ad. 4. wybór komitetu założycielskiego
a) Przewodniczący zebrania stwierdza, że zgłoszono kandydatury następujących osób:
1. Paweł Kukiz,
2. Marek Maciejewski,
3. Zbigniew Oborski,
b) Przewodniczący zebrania stwierdza, że wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie,
c) Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie jawne nad wyborem zgłoszonych kandydatów,
d) Przewodniczący zebrania stwierdza, że w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Komitet założycielski w składzie:
1. Paweł Kukiz,
2. Marek Maciejewski,
3. Zbigniew Oborski,
i upoważniono go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.
Ad. 5. wybór Zarządu Krajowego Stowarzyszenia
a) Przewodniczący zebrania stwierdza, że zgłoszono kandydatury następujących osób:
1. Paweł Piotr Kukiz – Prezes Zarządu Krajowego
2. Jacek Piwowarczuk – wiceprezes Zarządu Krajowego
3. Grzegorz Długi – wiceprezes Zarządu Krajowego
4. Dariusz Aleksander Pitaś – wiceprezes Zarządu Krajowego
5. Elżbieta Borowska – sekretarz Zarządu Krajowego
6. Ewa Sadłek – skarbnik Zarządu Krajowego
7. Piotr Apel – członek Zarządu Krajowego
8. Paweł Kukiz – Szczuciński – członek Zarządu Krajowego
9. Marek Jakubiak – członek Zarządu Krajowego
10. Stanisław Tyszka – członek Zarządu Krajowego
11. Ewelina Sztab – członek Zarządu Krajowego
12. Robert Herdzik – członek Zarządu Krajowego
13. Stefan Romecki – członek Zarządu Krajowego
b) Przewodniczący stwierdza, że wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie,
c) Przewodniczący zaproponował poddanie głosowania nad zgłoszonymi kandydatami metodą en bloc.
d) W głosowaniu oddano 40 głosów, w tym 39 – za, 1 – przeciw, 0 – wstrzymało się.
e) Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę o głosowaniu en bloc nad listą kandydatów wymienionych w punkcie a) powyżej.
f) Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyborem zgłoszonych kandydatów en bloc.
g) W głosowaniu oddano 40 głosów, w tym 39 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymał się.
h) Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu jawnym wybrano Zarząd Krajowy Stowarzyszenia w składzie:
1. Paweł Piotr Kukiz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
2. Jacek Piwowarczuk – wiceprezes Zarządu Krajowego
3. Grzegorz Długi – wiceprezes Zarządu Krajowego
4. Dariusz Aleksander Pitaś – wiceprezes Zarządu Krajowego
5. Elżbieta Borowska – sekretarz Zarządu Krajowego
6. Ewa Sadłek – skarbnik Zarządu Krajowego
7. Piotr Apel – członek Zarządu Krajowego
8. Paweł Kukiz – Szczuciński – członek Zarządu Krajowego
9. Marek Jakubiak – członek Zarządu Krajowego
10. Stanisław Tyszka – członek Zarządu Krajowego
11. Ewelina Sztab – członek Zarządu Krajowego
12. Robert Herdzik – członek Zarządu Krajowego
13. Stefan Romecki – członek Zarządu Krajowego
Ad. 6. wybór Komisji Rewizyjnej
a) Przewodniczący zebrania stwierdza, że zgłoszono kandydatury następujących osób:
1. Jarosław Porwich – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Zbigniew Oborski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Alan Klimala – Członek Komisji Rewizyjnej
4. Justyna Stanek – Członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Hollender – Członek Komisji Rewizyjnej
b) Przewodniczący stwierdza, że wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie,
c) Przewodniczący zaproponował poddanie głosowania nad zgłoszonymi kandydatami metodą en bloc.
d) W głosowaniu oddano 40 głosów, w tym 39 – za, 1 – przeciw, 0 – wstrzymało się.
e) Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę o głosowaniu en bloc nad listą kandydatów wymienionych w pkcie a) powyżej.
f) Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyborem zgłoszonych kandydatów en bloc.
g) W głosowaniu oddano 40 głosów, w tym 39 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymał się.
h) Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu jawnym wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Jarosław Porwich – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Zbigniew Oborski – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Alan Klimala – Członek Komisji Rewizyjnej
4. Justyna Stanek – Członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Hollender – Członek Komisji Rewizyjnej
Ad. 7. wybór Sądu Dyscyplinarnego
a) Przewodniczący zebrania stwierdza, że zgłoszono kandydatury następujących osób:
1. Marcin Królak – przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
2. Barbara Chrobak – wiceprzewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego
3. Agnieszka Ścigaj – członek Sądu Dyscyplinarnego
4. Krzysztof Sitarski – członek Sądu Dyscyplinarnego
5. Piotr Głowacz – członek Sądu Dyscyplinarnego
6. Aleksandra Ziółkowska – członek Sądu Dyscyplinarnego
7. Wojciech Bakun – członek Sądu Dyscyplinarnego
b) Przewodniczący stwierdza, że wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie,
c) Przewodniczący zaproponował poddanie głosowania nad zgłoszonymi kandydatami metodą en bloc.
d) W głosowaniu oddano 40 głosów, w tym 39 – za, 1 – przeciw, 0 – wstrzymało się.
e) Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę o głosowaniu en bloc nad listą kandydatów wymienionych w punkcie a) powyżej.
f) Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wyborem zgłoszonych kandydatów en bloc.
g) W głosowaniu oddano 40 głosów, w tym 39 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymał się.
h) Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Sąd Dyscyplinarny w składzie:
1. Marcin Królak – przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
2. Barbara Chrobak – wiceprzewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego
3. Agnieszka Ścigaj – członek Sądu Dyscyplinarnego
4. Krzysztof Sitarski – członek Sądu Dyscyplinarnego
5. Piotr Głowacz – członek Sądu Dyscyplinarnego
6. Aleksandra Ziółkowska – członek Sądu Dyscyplinarnego
7. Wojciech Bakun – członek Sądu Dyscyplinarnego
Ad. 8. Wolne wnioski
Poseł Piotr Apel złożył wniosek o złożenie p. Marszałkowi Kornelowi Morawieckiemu propozycji przyjęcia tytułu „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia” i zobowiązanie Zarządu Krajowego do przedłożenia propozycji w/w i podjęcia uchwały w powyższym przedmiocie.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały o treści jak w załączeniu.
W głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów 40, za – 39 przeciw – 0, wstrzymał się -1
Przewodniczący zebrania stwierdza brak dalszych wolnych wniosków
Na tym zebranie zakończono.
Załączniki do protokołu:
1/ – lista obecności,
2/ – uchwały podjęte na zebraniu założycielskim:
● uchwała nr 1/2015 o powołaniu Stowarzyszenia
● uchwała nr 2/2015 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia
● uchwała nr 3/2015 o wyborze komitetu założycielskiego,
● uchwała nr 4/2015 o wyborze Zarządu Krajowego Stowarzyszenia,
● uchwała nr 5/2015 o wyborze Komisji Rewizyjnej,
● uchwała nr 6/2015 o wyborze Sądu Dyscyplinarnego

12341306_422445847957672_3504481677301320072_n (1)