Paweł Skutecki organizuje WoJOWniczy opłatek!

 Wojowniczy opłatek, to nie tylko kwestia tożsamości z kulturą śródziemnomorską, ale tożsamości woJOWniczej.

Zapraszamy do Bydgoszczy, ul. Focha 10/7, 19 grudnia o godzinie 15 zaczniemy rozmowy o Polsce, o Nowej Polsce, których ukoronowaniem będzie przełamanie się opłatkiem.

Zapraszamy wszystkich, którym los Ojczyzny jest nieobojętny i których nadzieja opiera się na nowym, obywatelskim ustroju państwa Zgłoszenia dotyczące obecności oraz ewentualnych noclegów

( z ilością dób) proszę zgłaszać na mail biuro@skutecki.pl

Zapraszam Paweł Skutecki

Paweł Skutecki