Paweł Szramka demaskuje “dobrą zmianę”

Pytanie Posła Pawła Szramki (Kukiz’15) podczas INFORMACJI BIEŻĄCEJw sprawie polityki kadrowej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i instytucjach podległych Radzie Ministrów
złożona przez Klub Poselski Kukiz15 do Prezesa Rady Ministrów.