Petycja do Prezydenta Andrzeja Dudy Obowiązek szczepień w Polsce? Skoro jest ryzyko musi być wybór .

Poprzedni rząd korzystając z wakacji, przeforsował przepisy, które pozwolą na nieograniczone finansowanie i rozszerzanie listy szczepień obowiązkowych. Finansowanie przejmie znany z niegospodarności i ograniczania prawa do leczenia – NFZ.

12309168_10208164233563885_1125854952_n

Polska będzie jedynym na świecie krajem, gdzie obowiązkowa ma być kontrowersyjna szczepionka przeciw HPV. Kto za to zapłaci? Pacjenci. A jest to jednocześnie najdroższa ze wszystkich szczepionek, droższa niż wszystkie dotąd stosowane razem wzięte. Jej skuteczność będzie można ocenić dopiero za 30 lat.

W Polsce szczepienia są obowiązkowe, w krajach zachodnich – dobrowolne. W krajach zachodnich istnieją systemy odszkodowań za powikłania poszczepienne – w Polsce nie, mimo obowiązku szczepień. Rocznie rejestruje się tylko ok. 1000 – 2000 niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych, wypłacono 0 odszkodowań.

NFZ przejmie 86 mln zł, które dotąd Minister Zdrowia przeznaczał na finansowanie wszystkich szczepień refundowanych. Z tego chce finansować stosowane dotąd szczepienia, szczepienia przeciw HPV oraz dwie inne szczepionki.

Komu więc zabierze pieniądze na leczenie? Dzieciom chorym na raka? Niepełnosprawnym?

Lobbing firm farmaceutycznych gra ostro. W Polsce jest już niemal więcej aptek niż sklepów spożywczych. Czy dzięki temu nasze społeczeństwo jest zdrowsze? Natomiast wśród funkcjonariuszy publicznych są osoby z konfliktem interesów, ponieważ realizują płatne zlecenia producentów szczepionek.

Istnieje obawa, że forsowane obecnie zmiany prawne zagwarantują, że gdy następnym razem wystąpi „teoretyczna” epidemia świńskiej czy mamuciej grypy, Minister Zdrowia nie będzie miał możliwości odmowy zakupu milionów szczepionek.

Przygotowania trwały kilka lat. Najpierw stworzono kilka medialnych epidemii, aby zastraszyć społeczeństwo i uzasadnić skok na kasę. Co druga reklama w TV – to reklama leku. Taki lobbing kosztuje, ale się opłaca. Budowanie atmosfery agresji i zagrożenia wokół osób sceptycznie patrzących na ilość i jakość substancji wstrzykiwanych małym dzieciom – to również element tej kampanii reklamowej.

Zaangażowano całą prasę, TV, radio, Internet, a nawet polityków w stworzenie wizerunku jednostronnego dobrodziejstwa szczepionek, ukrywając jednocześnie ich drugą, ciemną stronę, powikłania poszczepienne, kalectwo, śmierć. Osoby domagające się bezpieczeństwa szczepień, również lekarzy i naukowców, okrzyknięto antyszczepionkowcami, ciemnogrodem, zbudowano wokół nich atmosferę agresji i wyszydzania.

Jeszcze 50 lat temu, dokładnie tych samych metod używano, reklamując papierosy. Reklamy zachęcające do palenia były wszechobecne, wypowiedzi „niezależnych ekspertów” , zachęcające do kupowania papierosów i palenia pojawiały się we wszystkich mediach. Oficjalnie zaprzeczano ciemniej stronie palenia i możliwej szkodliwości. Palenie na szczęście nie było obowiązkowe.

Firmy farmaceutyczne od lat wypłacają miliardy odszkodowań za powikłania poszczepienne. Ale nie w Polsce. W Polsce mają gwarancję zbytu zabezpieczoną obowiązkowością szczepień, a jednocześnie nie muszą wypłacać żadnych odszkodowań.

Szczepienia są nie tylko obowiązkowe, ale i refundowane. Co oznacza, ze Państwo (czyli podatnicy) przeznacza na ich finansowanie setki milionów złotych rocznie. Im więcej szczepień refundowanych, tym większy zysk koncernów.

Rząd ma ograniczone fundusze, dlatego teraz lobbing naciska na przejęcie finansowania szczepień przez NFZ. Budżet NFZ jest dużo wyższy, niż Ministra Zdrowia. To nic, że przeznaczony na leczenie ubezpieczonych. Łatwość przesuwania środków jest kuszącą możliwością. Finansowanie leczenia trwa krótko, natomiast wstrzykiwanie obowiązkowych szczepionek aż do 19 roku życia dla każdej, zdrowej osoby.

Ilu z nas już teraz płaci z własnej kieszeni za leczenie w razie choroby? Ile dzieci już teraz słyszy wyrok – nie ma możliwości leczenia z powodu braku funduszy? Jak grzyby po deszczu powstają stowarzyszenia i fundacje, które ratują skazanych na śmierć przez NFZ. Jak wielu z podatników dołożyło się do takich chwytających za serce akcji ratowania życia, zastępując w ten sposób urząd, który powinien realizować te zadania?

Leczenie raka w POlsce jest makabrycznie niedofinansowane, stosuje się przestarzałe, nieskuteczne preparaty. NFZ nie finansuje nowoczesnego leczenia, które jest dostępne na zachodzie. Z oferowanych tam około 30 leków, w POlsce dostępne są 2 – bo NFZ nie ma funduszy. Ale na finansowanie drogiej szczepionki przeciw HPV, która niesłusznie jest reklamowana jako szczepionka przeciw rakowi szyjki macicy, bo nie ma gwarancji jej skuteczności – NFZ znajdzie pieniądze.

Czy powierzysz zdrowie swojego dziecka i rodziny firmom farmaceutycznym?

Czy ma być kolejną cyfrą w statystyce prowadzonej przez urzędników?

Masz prawo podjąć suwerenną i świadomą decyzję czy, czym, kiedy i jak będzie szczepione Twoje dziecko i członkowie rodziny. Teraz jest przymus, brak informacji o powikłaniach i brak odpowiedzialności za nie.

Dlaczego kolejna petycja?

Poprzednia petycja dostępna na stronie:

http://zmienmy.to/petycja/wiecej-przymusowych-szczepien-skoro-jest-ryzyko-musi-byc-wybor/

została przekazana senackiej i sejmowej komisji zdrowia, te jednak, nie odpowiadając na nasze postulaty przegłosowały błyskawicznie ustawę rozszerzającą obowiązek szczepień niemal jednogłośnie głosami PO, PiS, SLD i PSL.

Mimo poparcia od ponad 20 000 obywateli i spotkania z ministrem Wojciechem Kolarskim w Kancelarii Prezydenta RP

http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,30,spotkanie-z-przedstawicielami-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop-.html ,

ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę bez skorzystania z prawa veta oraz skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Treść petycji:

Jego Ekscelencja
Prezydent RP
Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku podpisaniem przez Pana Prezydenta ustawy, która w efekcie spowoduje nieograniczone rozszerzenie listy przymusowych szczepień bez odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje i powikłania poszczepienne oraz bezpieczeństwo dzieci, oczekujemy:

1) Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie, zmiany zaczynając od przyjęcia poprawek dot Art. 17 ustawy o chorobach zakaźnych (pełna informacja o powikłaniach i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta).

2) Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań współfinansowanego przez producentów szczepionek dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.

3) Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).

4) Uznania konstytucyjnej niedopuszczalności obowiązku szczepień i zapewnienia ich dobrowolności wzorem 16 państw europejskich oraz usunięcia zapisu o obowiązku z ustaw.

5) Utworzenia odrębnego organu odpowiedzialnego za nadzór nad powikłaniami poszczepiennymi w tym NOP – obecnie nadzór ten prowadzony jest w rażącym konflikcie przez organ nadzorujący i egzekwujący jednocześnie tzw. „wyszczepialność” oraz handlujący preparatami szczepionkowymi.

W związku z przyjęciem Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przez parlamentarzystów, bez wprowadzenia oczekiwanych przez nas poprawek, oraz podpisaniem jej przez Pana Prezydenta, oczekujemy zainicjowania zmian koniecznych dla bezpieczeństwa dzieci oraz zmierzających do realizacji naszych postulatów poprzez:

– wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z tzw. wnioskiem „następczym” o zbadanie zgodności Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z Konstytucją RP, a w szczególności artykułów nakładających obowiązek szczepień.
– skierowanie wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, mając na względzie zgłoszone przez poszkodowanych nieprawidłowości funkcjonowania systemu szczepień podczas debaty „Obowiązek szczepień w Polsce”, która odbyła się na terenie Sejmu RP 15.09.2015 r. tj. szerokich naruszeń w stosunku do poszkodowanych pacjentów jak również w stosunku do lekarzy dopełniających obowiązków w zakresie informacyjnym i zgłaszania NOP (transmisja dostępna na stronie

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0A9CDA6763C337FDC1257EC000218CD3)

– skierowanie wniosku do CBA o przeprowadzenie kontroli w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa związane z systemem szczepień w Polsce zaczynając od konfliktu interesów ekspertów powołanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz konsultantów medycznych (biorąc pod uwagę przebieg ww. debaty oraz konferencji prasowej dostępnej na stronie sejmu

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=B7579106DD0300E2C1257EAE002DCC73#)

– inicjatywę ustawodawczą uwzględniającą powyższe postulaty

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Prezydenta o rozpatrzenie niniejszej petycji. Jeśli nasza inicjatywa spotka się z pozytywną odpowiedzią, a proponowane działania zostaną podjęte, to deklarujemy swoje wsparcie merytoryczne.

Z wyrazami  szacunku

12072530_10207809125286400_2952508148637161506_n

 

 

 

 

Justyna Socha

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach “STOP NOP”

 http://zmienmy.to/petycja/obowiazek-szczepien-w-polsce-skoro-jest-ryzyko-musi-byc-wybor-ii/