Czy to jest pierwszy krok do wycofania gotówki z polskiego rynku

Ciekawe co na to przedsiębiorcy rozliczający się gotówkowo.

Dobra zmiana czy podstępne i powolne wycofywanie gotówki z obiegu w imię korporacji i banków?

 

LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH 2017

Od 1 stycznia 2017 roku limit transakcji między przedsiębiorcami, które można przeprowadzać
bez korzystania z rachunku płatniczego, zostanie zmniejszony do 15 000 złotych.
Przekroczenie tego limitu skutkuje brakiem możliwości zaliczenia takiego “gotówkowego” wydatku do kosztów uzyskania przychodów.
Sankcja (brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych w PIT) dotyczy
zarówno jednej gotówkowej zapłaty na kwotę ponad 15 000 zł, jak i wielu płatności gotówkowych w ramach jednej transakcji.
UWAGA!!!
Stała współpraca handlowa między przedsiębiorcami może zostać przez organy skarbowe
potraktowana jako jednolita transakcja, a poszczególne płatności zsumowane.
Dotyczy to m.in. regularnego zaopatrywania się w towary handlowe w hurtowni.
Próba ominięcia obowiązku poprzez fakturowanie kwot niższych niż 15 000 zł będzie
nieskuteczna.
Wymóg dokonywana takich płatności za pośrednictwem rachunku bankowego dotyczy zapłaty
w złotówkach i w walutach obcych.
Dozwolone formy płatności:

-> przelew
-> karta płatnicza
-> karta kredytowa
-> serwis płatności internetowych – PAYU, PAY PAL
-> kompensata
-> barter

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r.

VAT – ZMIANY 2017

I ROZSZERZENIE KATALOGU TOWARÓW/USŁUG OBJĘTYCH MECHANIZMEM
‘ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA’
– elementy, o które rozszerzono załącznik nr 11 do ustawy o VAT w załączniku.
II OBJĘCIE ODRWROTNYM OBCIĄŻENIEM ZNACZNEJ CZĘŚCI ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW

‘odwrotne obciążenie’ – procedura w ramach której obowiązek rozliczania podatku VAT zostaje
przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę; świadczący takie usługi
zobowiązany jest do wystawienia faktury bez podatku VAT, a z dopiskiem
‘odwrotne obciążenie”

Do stosowania procedury odwrotnego obciążenia zobowiązany są podatnicy, który:

1. świadczą usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy poz. 2-48 jako
podwykonawcy, i
2. nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego na podst. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, i
3. usługobiorcą jest czynny podatnik VAT.

Załącznik nr 14 do ustawy o VAT w załączniku.

Do tego przywileju ustawiła się długa kolejka aspirujących, a największą aktywnością medialną wykazali się lobbyści z branży elektronicznej, chcąc objąć nim kolejną grupę wyborców.
O co lobbowali?
O brak opodatkowania tzw. procesorów (elektrycznych układów scalonych).
Ich działania były jawne: w gazetach była wielokrotnie o tym mowa.
Czy okazali się skuteczni?
Oczywiście: lista towarów w załączniku nr 11 do ustawy, czyli objętych „odwróconym VAT-em” ma być poszerzona o te towary. Gratuluję skuteczności.

Uwagi

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, w związku ze zgłoszonymi w trakcie posiedzenia Komisji Prawniczej wątpliwościami co do przewidzianego przez przepisy dyrektywy 2006/112/UE zakresu stosowania mechanizmu odwróconego opodatkowania w zakresie usług budowlanych, po posiedzeniu Komisji Prawniczej z projektu wykreślono z dodawanego do ustawy o VAT załącznika nr 14 poz. 49, w której były wymienione usługi w zakresie “wypożyczania konstrukcji i budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu dla tych usług”, celem bardziej precyzyjnego dostosowania przepisów projektowanej ustawy do regulacji ww. dyrektywy.

Zatem nabywca usługi budowlanej będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu świadczonej usługi w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • usługodawca jest podatnikiem VAT, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego
  • usługobiorca jest czynnym  podatnikiem VAT
  • świadczona usługa występuje w poz. 2-48 załącznika nr 14
  • usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r.

Więcej przeczytacie: http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/nowe-przepisy-dot-skutkow-podatkowych-przy-regulowaniu-platnosci-w-formie-gotowkowej/pop_up?_101_INSTANCE_M1vU_viewMode=print