PiS mówi “nie” i odrzuca projekt Kukiz’15 w 1 czytaniu – Prawo o ruchu drogowym !

PiS po raz kolejny pokazało jak bardzo potrafi lekceważyć pro-obywatelskie projekty! Jako Kukiz’15 walczymy o prawa kierowców i złożyliśmy obywatelski projekt Prawo o ruchu drogowym.

Prosiliśmy, aby skierować projekt do komisji, żebyśmy dalej nad nim pracowali.

Co zrobiło PiS?

Odrzuciło projekt już w 1 czytaniu!

Nie chcieli nawet rozmawiać… Buta i arogancja władzy przekracza wszelkie granice. Pamiętajcie o tym przy kolejnych wyborach.

Apelujemy o udostępnianie!

Oto pro-obywatelskie założenia projektu, które PiS natychmiast wyrzuciło do kosza:
Prewencja zamiast represji
Policjanci powinni być premiowani nie za liczbę nałożonych kar, ale za to, że na terenie ich pracy nie ma wypadków i innych zdarzeń, czyli za prewencję.

Obowiązkowe kamery personalne dla policjantów
Interwencje policjantów powinny być rejestrowane kamerą, aby ograniczyć możliwość nadużywania uprawnień.

Ograniczenie niepotrzebnej biurokracji
Należy uprościć procedury sądowe i przyspieszyć tok postępowań. Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla gromadzenia przez funkcjonariuszy Policji danych o majątku, stanie zdrowia, zdrowiu psychicznym, miejscu pracy obwinionego i jego małżonka.

Precyzyjne podstawy kontroli
Wprowadźmy prawne podstawy kontroli ruchu drogowego – kończymy ze stwierdzeniem „rutynowa kontrola”, które jest pozostałością po komunie.

Punkty bonusowe za bezpieczną jazdę
Kierowcy, którzy w danym roku kalendarzowym nie otrzymają żadnych punktów karnych uzyskają 5 punktów bonifikaty na rok następny.

Brak mandatu za nieokazanie prawa jazdy
Stwierdzenie faktu posiadania uprawnień do kierowania nie musi odbywać się w formie okazania dokumentu.

Prawo do czasowego wyrejestrowania pojazdów
Projekt zrównuje wszystkich właścicieli w prawie do czasowego wycofania zarejestrowanego pojazdu z ruchu. Obecnie nie ma możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej.