Poseł Bartosz Józwiak z klubu Kukiz’15 złożył projekt liberalizujący dostęp do broni palnej.

Projekt przygotował Jarosław Lewandowski z Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Ruch Obywatelski Miłośników Broni.

bartosz_jozwiak_kukiz15_wojownicy

Projekt ustawy skierowany został do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych. Nowa ustawa precyzyjnie definiuje wszystkie używane w swoje treści pojęcia fachowe związanych z bronią i amunicją, co ma według autorów zlikwidować interpretacyjne wątpliwości, wykorzystywane przy ograniczaniu dostępu do broni palnej.

Projekt ustawy zmienia koncepcję pozwoleń wydawanych “do celu” na, zgodne z dyrektywą europejską pozwolenia dotyczące określonego zbioru broni.
W projekcie przewidywane są dwa poziomy pozwolenia na broń dla obywateli (obywatelska karta broni i pozwolenie podstawowe), a także pozwolenie dla podmiotów używających broni w swej działalności, przede wszystkim gospodarczej (pozwolenie obiektowe), pozwolenie dla osób lub podmiotów prowadzących zaawansowane kolekcje broni o wartości historycznej (pozwolenie muzealne) oraz odrębne pozwolenie, a w zasadzie rozszerzenie posiadanego pozwolenia podstawowego – na noszenie załadowanej broni w miejscach publicznych (pozwolenie rozszerzone).

Zdaniem autorów ustawa pozwoli na odejście od policyjnej uznaniowości, odnośnie wszystkich rodzajów pozwoleń. Nowe prawo określi ścisłe przesłanki pozytywne, po których spełnieniu wydane zostanie pozwolenia na broń, a także ścisłe przesłanki negatywne, które uniemożliwiają otrzymanie takiego pozwolenia.

Ustawa zakłada upodobnienie decyzji w sprawie pozwolenia do innych decyzji administracyjnych, opartych na zasadzie zero-jedynkowej, bez wyjątków i miękkich rozwiązań typu “organ może, ale nie musi”.

Organy wydające broń nie będą już mogły prowadzić własnej polityki wydawania pozwoleń, a stosować przepisy. Organem wydającym pozwolenie ma być starosta powiatowy w miejsce Wojewódzkiego Komendanta Policji.

źródło:http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz%2Fposel-bartosz-jozwiak-z-klubu-kukiz15-zlozyl-projekt-liberalizujacy-dostep-do-broni-palnej