Poseł Kukiz’15 Piotr Liroy-Marzec wywalczył czasowe wyrejestrowanie pojazdu.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przychyliło się do interpelacji posła Piotra Liroya-Marca dotyczącej możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Deklarację zmiany w przepisach złożył sam wiceszef MIB Jerzy Szmit

liroy-sejm-samochody

Piotr Liroy Marzec jak się okazuje całą swoją siłą angażuję się swoją pracą w sejmie na rzecz Obywateli ,to kolejny już sukces posła z Ruch Kukiz’15 !

– Na skutek szkodliwej polityki kolejnych rządów, wielu obywateli Polski zostało zmuszonych do podjęcia pracy za granicą. Przebywają oni wiele miesięcy w roku poza miejscem zamieszkania. Pozostawiając w kraju swoje pojazdy, muszą opłacać składki OC za okres, kiedy pojazdy nie uczestniczą w ruchu drogowym. W konsekwencji narzuca się posiadaczom pojazdów obowiązkową odpłatność za usługę niewykorzystanąpodkreślał Liroy-Marzec w wypowiedzi dla :dziennik.pl

Jednak Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza poprzeć propozycję posła Liroya-Marca!

Wiceszef tego resortu Jerzy Szmit zauważył że takie rozwiązanie zawiera w sobie projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym złożony 25 października 2016 roku przez posłów Kukiz’15 do Marszałka Sejmu

– Inicjatywy związane z rejestracją czy też czasowym wycofaniem z ruchu pojazdów zamierzone były przy implementacji niektórych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia pojazdów rejestrowanych w innych państwach członkowskich w ramach Wspólnego Rynku, którego projekt jest obecnie procedowano w Radzie UE. Jeżeli inicjatywa poselska, o której mowa, wcześniej rozwiąże sprawę czasowego wycofania pojazdów z ruchu, to Minister Infrastruktury i Budownictwa będzie wspierać tę inicjatywę – obiecał Szmit.

Poseł Piotr Liroy Marzec jest zadowolony że może jego działanie pomóc społeczeństwu.

Odpowiedź ministra Szmita jest pozytywna. Będziemy pilnować tej sprawy na bieżąco – skomentował dziennik.pl Piotr Liroy-Marzec.

Okręg 33 Kielce – Poseł Piotr Liroy Marzec
Okręg 33 Kielce – Poseł Piotr Liroy Marzec

 

 

 

 

 

Cytaty i więcej na Źródło: dziennik.pl