Poseł Tomasz Jaskóła Kukiz 15′- interpelacja o zachowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o drogach publicznych

Ulica jest jak każdy widzi? Niekoniecznie. Warszawskie Bulwary Wiślane zdaniem Sądu Najwyższego również zasługują na to miano. Pan Marek Tatała został uznany za winnego spożywania alkoholu w niedozwolonym miejscu, pijąc piwo właśnie na bulwarach zlokalizowanych na lewym brzegu Wisły w Warszawie.

 

Zgodnie z ustawą o zachowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Jednak co jest ulicą?

Z tym dylematem zmaga się Marek Tatała, który został oskarżony o spożywanie alkoholu w niedozwolonym miejscu; obwiniony popełnił wykroczenie, spożywając piwo na warszawskich bulwarach nad Wisłą.

Miejsce to zostało określone przez Sąd Najwyższy mianem ulicy.

Dłuższą chwilę należy poświęcić na zastanowienie się czy powinno się brać pod uwagę definicję z rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji („wydzielony pas terenu z urzędową nazwą, przeznaczony do ruchu pieszego lub pojazdów”) czy definicję z ustawy o drogach publicznych (określającą ją jako: „drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy”).

Z takim zapytaniem pan Marek Tatała zwrócił się do Sądu Najwyższego, który opowiedział się za drugą z ww. definicji.

Sprawą zainteresował się Poseł na Sejm RP VIII kadencji – Tomasz Jaskóła (Kukiz 15′).

Wystosował on interpelację poselską do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem czy Ministerstwo planuje zmianę ustaw: o zachowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o drogach publicznych, aby jednoznacznie określały miejsca, w których spożywanie alkoholu jest legalne, oraz te, w których jest to zachowanie niezgodne z prawem.

Link do treści interpelacji:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=9481

Okręg 28 Częstochowa – Poseł Tomasz Jaskóła

 

fot:google