Poseł Tomasz Jaskóła śmieszkuje z Petru w Sejmie?

30.11.2016 r. Poseł Tomasz Jaskóła (Kukiz’15): Oczywiście są też niektórzy, jak państwo wskazaliście, absolwentami gimnazjów. To są same młode posłanki. Jest tylko jedna osoba na tej sali, która skończyła zarówno 8-letnią szkołę podstawową, jak i 4-letnie gimnazjum. I jest to pan Ryszard Petru. Ale on jest szczególny, tak? To jest wybitna postać na tej sali.