POSŁOWIE KUKIZ`15 KONTYNUJĄ TEMAT PYTAŃ DO USTAWY HAZARDOWEJ

Po raz kolejny posłowie Bartosz Józwiak i Tomasz Rzymkowski z Kukiz`15 złożyli interpelacje do Ministra Finansów w sprawach dotyczących hazardu w Polsce.

Tym razem posłowie pytają m.in. o plany Totalizatora Sportowego w związku z objęciem monopolem rynku automatów do gier a także o zmiany personalne w zarządzie tej spółki od 2007 roku.

Posłów interesuje także wynagrodzenie oraz ogólne koszty utrzymania zarządu Totalizatora Sportowego.

INTERPELACJA NR 12328

do ministra finansów

w sprawie zmian personalnych na stanowisku prezesa Totalizatora Sportowego

Zgłaszający: Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski

Data wpływu: 06-05-2017

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z częstymi zmianami personalnymi na stanowisku prezesa Totalizatora Sportowego zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile osób piastowało to stanowisko w okresie od 2007 r. do dnia dzisiejszego? Kto w wymienionym okresie piastował stanowisko wiceprezesa w/w spółki?

2. Proszę o udzielenie informacji o wartości łącznej wynagrodzeń prezesów w/w spółki rozdzielając informacje na: wynagrodzenie podstawowe, delegacje, premie uznaniowe, odprawy związane z odejściem z piastowanego stanowiska oraz inne ekwiwalenty w okresie od 2007 roku z rozbiciem na kolejne lata.

3. Jaki był koszt utrzymania zarządów (pomijając stanowisko prezesa i vc prezesa) i rady nadzorczej w/w spółki od 2007 roku do dnia dzisiejszego z rozbiciem na kolejne lata?

4. Jaki był powód rozwiązania umowy z prezesem w/w spółki po niecałym miesiącu od zatrudnienia oraz 3 poprzednich osób zajmujących w/w stanowisko?

Z poważaniem

Bartosz Józwiak

INTERPELACJA NR 12329

do ministra finansów

w sprawie realizacji tzw. ustawy hazardowej

Zgłaszający: Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski

Data wpływu: 06-05-2017

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z wejściem w życie ustawy hazardowej zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Od kiedy spółka Skarbu Państwa zajmująca się monopolem państwowym zacznie zarabiać bądź księgować wpływy na podstawie w/w ustawy?

2. Jaki jest przewidywany plan realizacji ustawy hazardowej przez spółkę Skarbu Państwa w zakresie zakupu i uruchomienia urządzeń – tzw. automatów do gier w bieżącym roku? Jaka będzie ilość zakupionych urządzeń i uruchomionych punktów gier?

3. O ile etatów zwiększyło się zatrudnienie w spółce Skarbu Państwa zajmującej się monopolem państwowym w zakresie ustawy hazardowej w związku z realizacją obecnie przyjętej ustawy?

Z poważaniem

Bartosz Józwiak

źródło:http://e-play.pl/poslowie-kukiz15-kontynuja-temat-pytan-do-ustawy-hazardowej/