Potrafisz Częstochowo!

Dzieje się w Częstochowie. Podczas spotkania z posłem Markiem Jakubiakiem, organizowanym przez posła Tomasza Jaskółę w Częstochowie zaprezentowano projekt nazwany “Potrafisz Częstochowo!”.

Jego głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju miasta Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego. Ma to się stać poprzez popularyzowanie idei dobra wspólnego oraz zasady pomocniczości, wspieranie rozwoju trzeciego sektora, czy na rzecz ochrony praw własności.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem :www.potrafiszczestochowo.pl