Powołaliśmy zespoł poselski na rzecz nowej konstytucji! – poseł Janusz Sanocki i posłowie Kukiz’15

Powołaliśmy zespoł poselski na rzecz nowej konstytucji! – konferencja prasowa posła Janusza Sanockiego oraz posłów Kukiz’15

https://www.facebook.com/RuchJOWTV

Zapraszamy do Klubu TV ASME:
http://www.asme.pl/pl/register.shtml
Nagranie pochodzi z witryny ASME:

Nagrania TVASME w całości są dostępne w Klubie TVASME!