Rafał Wójcikowski (Kukiz’15) popieramy ideę wprowadzenia podatku bankowego

► SUBSKRYBUJ mój kanał na YouTube: http://bit.ly/1hi2XbN!
8. posiedzenie Sejmu VIII kadencji – 14/1/2016

13. punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druki nr 169 i 173).
Poseł Rafał Wójcikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pragnę w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15 zadeklarować, że Klub Poselski Kukiz’15 poprze wszystkie poprawki Senatu, gdyż poprawki te w większości, jak wspomniał poprzednik, poza w zasadzie jedną poprawką, która ma charakter stricte merytoryczny, są poprawkami mającymi na celu poprawę jakości legislacyjnej tej ustawy, nie wnoszą nic nowego w zakresie merytorycznym do omawianej ustawy.
Chcę zauważyć, że nadal popieramy ideę wprowadzenia podatku bankowego. Uważamy, że tzw. podatek bankowy przyczyni się do zwiększenia dochodów budżetu państwa, do zniesienia uprzywilejowanej pozycji sektora bankowego i finansowego w zakresie tworzenia ponadprzeciętnych dochodów w gospodarce z powodu ich uprzywilejowanej sytuacji, niewynikającej jakby z ich roli, którą pełnią w sektorze gospodarczym kraju, ale wynikającej z uprzywilejowanej pozycji, przede wszystkim prawnej, z tworzeniem się oligopoli, które służą osiąganiu ponadprzeciętnych zysków.
Jeżeli chodzi o tę poprawkę związaną z bankami spółdzielczymi, też poprzemy tę poprawkę, ponieważ uważamy, że to uściślenie w zakresie grup kapitałowych, holdingów jest zasadne. Chcielibyśmy, żeby na przyszłość podatek ten był monitorowany, żebyśmy mogli stwierdzić i przekonać się naocznie, czy miał on wpływ na zmniejszenie akcji kredytowej, czy miał on wpływ na zwiększenie marż banków i czy w przyszłości, jeżeli się okaże, że takiego wpływu nie ma, będzie można podnieść ten podatek, dzięki czemu będzie można jeszcze bardziej ulżyć gospodarstwom domowym i osobom fizycznym, obywatelom, których reprezentantem jesteśmy.
Tak że, podsumowując, Klub Poselski Kukiz’15 popiera poprawki, które przesłał Senat, i oczywiście będzie jak najbardziej dalej popierał ww. ustawę. Dziękuję bardzo.