Relacja z przebiegu wyborów koordynatora ruchu Kukiz’15 w Poznaniu .

 Dnia 01.12.2015 w klubie Alibii przy ul. Taylora w Poznaniu odbyło się spotkanie działaczy i sympatyków ruchu Kukiz’15 z Poznania i okolic.

Na spotkaniu komisja skrutacyjna w składzie: Leszek Rynowiecki, Michał Srebro oraz Wojciech Krawczyński, przeprowadziła wybór koordynatora ruchu w Poznaniu.
Do kandydowania na koordynatora zgłosiło się lub zostało zgłoszonych pięcioro kandydatów: Justyna Socha, Wojciech Grześkowiak, Konrad Przesławski, Sławomir Abt, Roman Potularski. Głosowanie było tajne.

Wyniki głosowania w I turze:

Liczba osób, którzy wzięli udział w głosowaniu (liczba oddanych głosów): 23. Liczba głosów ważnych: 22, Liczba głosów nieważnych: 1. Liczba głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów: J.Socha – 2, W.Grześkowiak – 5, K.Przesławski – 9, S.Abt – 4, R.Potularski – 2.

Z uwagi na to, że w I turze żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości (12 głosów), została przeprowadzona II tura głosowania.

Do II tury przeszło dwóch kandydatów z największą liczbą głosów, czyli Konrad Przesławski i Wojciech Grześkowiak.

Wyniki głosowania w II turze: Liczba osób, którzy wzięli udział w głosowaniu (liczba oddanych głosów): 23. Liczba głosów ważnych: 22, Liczba głosów nieważnych: 1.

Liczba głosów uzyskanych przez kandydatów:

Wojciech Grześkowiak – 9, Konrad Przesławski – 13.

Największą ilość głosów otrzymał Konrad Przesławski, który został koordynatorem ruchu Kukiz’15 w Poznaniu.

Gratulujemy Konradowi i dziękujemy osobom przybyłym za udział w głosowaniu. /-/ Leszek Rynowiecki, /-/ Michał Srebro, /-/ Wojciech Krawczyński

Relacja:

Wojciech Krawczyński