Rozmowa z Agnieszką Ścigaj – Posłanką na Sejm RP VIII kadencji

Rozmowa z Agnieszką Ścigaj – Posłanką na Sejm RP VIII kadencji. Jakie są jej pierwsze wrażenia i spostrzeżenia z wykonywania poselskiej pracy? Co najbardziej zaskoczyło ją po przyjeździe na ul. Wiejską? Jakimi kwestiami związanymi z naszym powiatem chciałaby się zając? Jak wyobraża sobie współpracę z lokalnym samorządem? – Zapraszamy do obejrzenia wywiadu!