Sejm VIII kadencji wybrał członków stałych komisji sejmowych

W kolejnym dniu inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VIII kadencji posłowie podjęli uchwałę o wyborze członków stałych komisji sejmowych. Za podjęciem uchwały głosowało 446 posłów. Zgodnie z art. 20 Regulaminu Sejmu wybór składów osobowych komisji sejmowych odbywa się na wniosek Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Na wniosek Prezydium Sejmu posłowie podjęli też, zgodnie z art. 148a Regulaminu Sejmu uchwałę o wyborze składu Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W myśl regulaminu Izby jej skład odzwierciedla proporcjonalnie reprezentację klubów w Sejmie. Uchwałę poparło 448 posłów

Posłowie klubu Kukiz’15 w komisjach !!!

1.Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych– Chrobak Barbara ,Józwiak Bartosz , Maciejewski Andrzej ,Siarkowska Anna 

2.Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii -Masłowski Maciej ,Wilk Jacek 

3.Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa-Sitarski Krzysztof ,Winnicki Robert 

4.Komisja do Spraw Kontroli Państwowej-Sitarski Krzysztof 

5.Komisja do Spraw Petycji-Jachnik Jerzy 

6.Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży-Brynkus Józef ,Jaskóła Tomasz ,Morawiecki Kornel ,Skutecki Paweł 

7.Komisja Finansów Publicznych-Długi Grzegorz ,Parda Błażej,Rzymkowski Tomasz,Wójcikowski Rafał

8.Komisja Gospodarki i Rozwoju-Grabowski Paweł,Kobyliński Paweł,Kulesza Jakub,Porwich Jarosław,

9.Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej-Kobylarz Andrzej,

10.Komisja Infrastruktury-Błeńska Magdalena,Chruszcz Sylwester,Mordak Robert,Zyska Ireneusz,

11.Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki-Kozłowski Jerzy,Romecki Stefan,

12.Komisja Kultury i Środków Przekazu-Borowska Elżbieta,Liroy-Marzec Piotr,

13.Komisja Łączności z Polakami za Granicą -Andruszkiewicz Adam,Bakun Wojciech,Borowska Elżbieta,Jaskóła Tomasz

14.Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych-Kobyliński Paweł,

15.Komisja Obrony Narodowej-Jakubiak Marek,Siarkowska Anna,Szramka Paweł

16.Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa-Brynkus Józef,Kaczmarczyk Norbert,Romecki Stefan,.Szramka Paweł

17.Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej-Grabowski Paweł,

18.Komisja Polityki Senioralnej-Zwiercan Małgorzata

19.Komisja Polityki Społecznej i Rodziny-Andruszkiewicz Adam,Porwich Jarosław,Ścigaj Agnieszka,Wójcikowski Rafał

20.Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich-Jakubiak Marek,

21.Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi-Kaczmarczyk Norbert,Masłowski Maciej,Mordak Robert,Sachajko Jarosław,

22.Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej-Maciejewski Andrzej,Zyska Ireneusz

23.Komisja Spraw Zagranicznych-Apel Piotr,Długi Grzegorz 

24.Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka- Chrobak Barbara,Jachnik Jerzy,Rzymkowski Tomasz,

25.Komisja Ustawodawcza-Kozłowski Jerzy,Wilk Jacek

26.Komisja Zdrowia-Sachajko Jarosław,Skutecki Paweł,Zwiercan Małgorzata,

27.Komisji do Spraw Unii Europejskiej-Piotra Apela,Wojciecha Bakuna,Sylwestra Chruszcza,Roberta Winnickiego