Spotkanie członków i sympatyków Kukiz15 Oddziału Świętokrzyskiego

Spotkanie członków Stowarzyszenia Kukiz 15 i sympatyków. W poniedziałek  30-01-17  odbyło się w Kielcach spotkanie członków i sympatyków Kukiz15.

 

Tematem przewodnim były planowane przez PiS zmiany w samorządach.

Bardzo miło nam poinformować, że powitaliśmy kilka osób które przyszły na nasze spotkanie po raz pierwszy.

Mamy nadzieję, że merytoryczna rozmowa na dany temat stanowi „magnes”, który przyciągnie kolejnych zwolenników Kukiz`15.

Temat okazał się bardzo interesujący dla wszystkich.

Wielu zabierających głos zwracało uwagę na fakt, że w samorządach wytworzyły się specyficzne układy i zależności, które negatywnie wpływają na skuteczność i efektywność działań rządzących.

Dyskusja była bardzo żywa i wciągająca.

Wypracowaliśmy kilka wspólnych wniosków, które zostaną przesłane do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Kukiz’15.

Zwracano m.in. uwagę na: brak JOW w samorządach wyższego szczebla (powiaty i województwa).

Wybory do rad powiatu czy sejmików wojewódzkich podlegają przez to upartyjnieniu. Dodatkową przeszkodą  jest konieczność powoływania komitetów wyborczych.

Członek Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego – Pan Grzegorz Osowski (powiat sandomierski) – zwracał szczególną uwagę na rozmycie się odpowiedzialności pomiędzy władzę wykonawczą (wójt/burmistrz) a uchwałodawczą (rada) w gminach.

Poruszono także temat prawyborów jako skutecznego sposobu „umniejszania” wpływu szefa partii na danych kandydatów. Jako zwolennicy JOW – zdajemy sobie sprawę, że system ordynacji większościowej wręcz wymusza stosowanie porozumień i sojuszy przed wyborami – po to by wybrany kandydat był najlepszym jakiego może wysunąć dana organizacja.

Systemy oparte na JOW wielokrotnie wykorzystują prawybory (np. system polityczny Wielkiej Brytanii).

Na koniec zgromadzeni w OMPiO jednogłośnie wyrazili poparcie dla stanowiska klubu Kukiz`15 – czyli poparcie dla dwu-kadencyjności i ordynacji JOW na wszystkich szczeblach samorządu.
Pomimo zakończenia oficjalnego spotkania – rozmowy trwały jeszcze dość długo w nieoficjalnych grupkach.

Dziękujemy za obecność!