Spotkanie z Posłem Pawłem Skuteckim w Poznaniu!

  1. czerwca 2018 r. poseł Kukiz`15 Paweł Skutecki spotkał się z mieszkańcami Poznania, aby przedstawić sprawozdanie z dotychczasowej działalności publicznej. Wzięło w nim udział ponad 20 osób. Spotkanie rozpoczęło się od 20-minutowego wystąpienia parlamentarzysty, który przedstawił dramatyczny stan państwa polskiego i radykalnie zmniejszających się wolności obywatelskich. Poseł Skutecki podniósł problemy łupieżczej polityki banków (głównie zagranicznych) drenujących polską gospodarkę, nadmiernej koncentracji zagranicznego kapitału na rynku gazet lokalnych, niedziałającej ustawy antylobbingowej (jawnych lobbystów jest niewielu, a większość z nich kryje się pod szyldem organizacji społecznych), systemowego zniewolenia obywateli i rodziny. Przejawem tego zniewolenia jest wywłaszczanie Polaków przez banki, które udzielają obywatelom toksycznych kredytów i są właścicielami większości nieruchomości, a także kodeks rodzinny i opiekuńczy z czasów stalinowskich pozwalający sądom rodzinnym na wieloletnią alienację rodzicielską i nękanie rodzin. Zdaniem Pawła Skuteckiego sytuacja dzieci rozwodzących się rodziców mogłaby ulec poprawie, gdyby przyjęto ustawę o opiece naprzemiennej. Wówczas marka i ojciec opiekowaliby się dzieckiem naprzemiennie, alimenty nie byłyby zasądzane a dziecko miałoby kontakt z każdym z rodziców. Takie rozwiązanie, zdaniem posła, nie jest na rękę kuratorom, prawnikom i pracownikom sądów rodzinnych oraz psychologom sądowym, w których interesie jest antagonizowanie rodziców. Kolejnym przykładem systemowego zniewolenia obywatela w Polsce podanym przez posła jest brak możliwości decydowania o własnym zdrowiu i życiu. Stosowany jest przymus szczepień bez braku działającego systemu odszkodowań za powikłania poszczepienne a także braku możliwości wyboru przez lekarza alternatywnej szczepionki, gdy szczepionka refundowana przez Ministerstwo Zdrowia może wywoływać ciężkie powikłania.

Ponadto, konsumenci nie mają dostępu do zdrowej żywności bezpośrednio od polskiego rolnika, gdyż projekt ustawy o sprzedaży bezpośredniej autorstwa klubu parlamentarnego Kukiz`15 jest w Sejmie blokowany.

Innym problemem współczesnej Polski, zaadresowanym przez posła Pawła Skuteckiego, jest brak niepodległości tożsamościowej i histeryczny atak na autorytety, których brak Polska boleśnie odczuwa. Pustkę tę próbuje się wypełniać dzięki „bohaterom jednego dnia” takim jak 40-latek, który zginął przy próbie ratowania życia tonącej 11-latki. Mało kto zauważył, że wdowa po bohaterze została bez środków do życia. Podobnie mieszkańcy gminy Rytel w woi. kujawsko-pomorskim, gdzie rok temu przeszła nawałnica, zostali pozostawieni samym sobie, bez pomocy państwa, gdy tylko media przestały informować o klęsce żywiołowej w tamtych okolicach. Te przykłady, zdaniem posła, są przejawem zanikających więzi międzyludzkich, poczucia wspólnoty narodowej i solidarności społecznej. Powyższe problemy, zdaniem posła, są spowodowane brakiem precyzyjnego wyartykułowania ambicji i wyższych celów, z które gotowi bylibyśmy oddać życie.

Na koniec poseł Skutecki przypomniał postulaty reformy ustrojowej, artykułowane od samego początku przez ruch Kukiz`15. Są nimi zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu na większościową w jednomandatowych okręgach wyborczych, a także obligatoryjne referendum, gdy obywatele zbiorą wymaganą liczbę podpisów oraz możliwość odwołania posła przez wyborców w trakcie kadencji w referendum lokalnym.

Na koniec wystąpienia, przedstawiającego pesymistyczny obraz współczesnej Polski, poseł przedstawił dla Polski trzy możliwe alternatywy rozwoju sytuacji i wysnuł hipotezę, że jedna z prognoz się sprawdzi w przyszłości. Prognozy te są następujące:

  1. Zgodnie z przewidywaniami Miltona Friedmana dojdzie do trzeciego etapu globalizacji i państwa narodowe przestaną odgrywać jakąkolwiek rolę i wówczas Polska będzie częścią większego tworu jak np. Unia Europejska.
  2. Dojdzie do wojny kultur, czego przejawem jest coraz większa liczba muzułmanów w Europie Zachodniej i rosnące wpływy polityczne imigrantów z Bliskiego Wschodu. Pytaniem otwartym pozostaje, jak Polska odnajdzie się w tej sytuacji. Poseł zauważył, że Polska mogłaby odgrywać olbrzymią rolę, jako rozjemca między USA a krajami Bliskiego Wschodu, będąc neutralnym państwem w tym konflikcie. Polska mogłaby też wykorzystać możliwość zacieśnienia kontaktów handlowych z bogacącymi się krajami Bliskiego Wschodu.  
  3. Polska zbankrutuje z powodu rosnącego zadłużenia i kiepskich perspektyw demograficznych, co przełoży się na konwersję zadłużenia na wpływy polityczne wierzycieli.

Następnie zgromadzeni na Sali goście zadawali posłowi pytania i wywiązała się interesująca dyskusja dotycząca tematów społeczno-politycznych, gospodarczych, ustrojowych, a także praw obywatelskich i ochrony zdrowia.

Jeden z gości nie zgodził się z tezą, że Polacy robią zakupy w zagranicznych marketach, gdyż są mało świadomi potrzeby wspierania rodzimego kapitału. Dyskutant ten zauważył, że osoby o niskich dochodach kierują się względami ekonomicznymi i niższą ceną, wybierając towar, przez co kupują produkty gorszej jakości. Ujął to słowami: „Patriotyzm kończy się tam, gdzie zaczyna się interes ekonomiczny obywatela”. Zgromadzone na sali osoby pytały posła także o możliwości wprowadzenia zmian ustrojowych i urzeczywistnienia postulatów przedstawionych przez parlamentarzystę w najbliższych latach.

Na koniec uczestnicy spotkania zrobili z posłem Pawłem Skuteckim pamiątkowe zdjęcie. Część nieoficjalna spotkania miała miejsce w biurze poselskim Kukiz`15.

 

Notatkę sporządził Michał Pilc.

Zdjęcia wykonała Magdalena Nowak.