Stanisław Tyszka Kukiz’15 pyta ministra Morawieckiego czy na pewno wspiera Polski przemysł ?

Złożyłem dziś interpelację do ministra Morawieckiego w sprawie pomocy, której polski rząd udzielił Mercedesowi. Pytałem już o to w maju, ale otrzymałem wtedy odpowiedź, że “przekazanie szczegółowych informacji będzie możliwe dopiero podpisaniu przez Ministra Rozwoju umowy o udzieleniu wsparcia”.
Mam nieodparte wrażenie, że zapowiadane przez ministra Morawieckiego “wspieranie polskiego kapitału” nabiera nowego znaczenia ;-)

tyszka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 13 października poinformowano opinię publiczną o zakończeniu negocjacji dotyczących lokalizacji fabryki silników spółki Daimler AG w Jaworze na Dolnym Śląsku. Inwestycja powstanie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oznacza to, że fabryka Daimlera będzie całkowicie zwolniona z podatku dochodowego (CIT) w Polsce.
Z doniesień prasowych wynika, że niemiecka spółka, jako lokalizacje nowej fabryki, rozważała m.in. miejscowości w Rumunii oraz w Rosji. Ostatecznie wybrana została „oferta” Polski.
Zgodnie z wcześniejszym komunikatem prasowym spółki Daimler AG, decyzja o wyborze Polski jako lokalizacji inwestycji została podyktowana między innymi zobowiązaniami, jakie wobec niemieckiej firmy zaciągnął polski rząd. W szczególności, jako argument za inwestycją w Polsce, została wskazana pomoc publiczna, jaką polskie państwo udzieli inwestorowi z Niemiec.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji w następującym zakresie:
Jakie rodzaje pomocy publicznej są przewidziane dla spółki Daimler AG z tytułu inwestycji w Jaworze?
W szczególności, czy spółce Daimler AG zostały zagwarantowane takie rodzaje wsparcia jak:
• dotacje rządowe,
• granty rządowe (na zatrudnienie, inwestycyjne),
• dofinansowanie z funduszy (w tym unijnych),
• zwolnienie z podatku od nieruchomości?
W odniesieniu do każdego z rodzajów udzielonej pomocy publicznej, w tym z tytułu zwolnienia podatkowego w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej, proszę o wskazanie faktycznej lub szacowanej wartości wsparcia z rozbiciem na lata podatkowe.
Z wyrazami szacunku,

Stanisław Tyszka
Stanisław Tyszka