Stanowisko Klubu Poselskiego KUKIZ`15 wobec sporów wokół sędziów TK

Po wnikliwej analizie roli Trybunału Konstytucyjnego, jego funkcjonowania w III RP oraz trwającej debaty nad ustawą o TK, Klub Poselski Kukiz`15 podjął decyzję o niezgłaszaniu kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

 

Zgodziliśmy się na zmianę ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i na odwołaniu uchwał Sejmu o powołaniu sędziów TK. Zrobiliśmy to w proteście przeciw zamachowi na Trybunał , którego próbowała dokonać w czerwcu tego roku koalicja PO-PSL. Zgodziliśmy się także na powołanie nowych sędziów, ale nie zgadzamy się na procedowanie ich kandydatur w takim tempie, w jakim chce to zrobić PiS.

Wybór sędziów TK na 9-letnią kadencję to niezwykle istotna kwestia ustrojowa. Nie powinno się jej podejmować w ciągu czterech dni, a tyle czasu otrzymaliśmy od Marszałka Sejmu na prezentację kandydatur. Uważamy, że powinniśmy mieć dłuższy czas na rozważenie, kto będzie niezwisłym sędzią. Powinniśmy także zapoznać opinię publiczną z kandydaturami i pozwolić, by obywatele wypowiedzieli się na ich temat.

Debata nad TK wyraźnie pokazała, że Trybunał jest skrajnie upolityczniony. Widać to m.in. po zachowaniu prezesa TK – prof. Andrzeja Rzeplińskiego, który bezpośrednio uczestniczył w pracach nad ustawą, a ostatnio osobiście przybył do Sejmu by uzgodnić stanowisko z posłami PO, Nowoczesnej oraz PSL.

Klub Poselski Kukiz`15 nigdy nie postrzegał i nie będzie postrzegał polityki jako batalii o stanowiska. Zależy nam na zmianie ustroju i naprawie Rzeczypospolitej. Nie będziemy wyznaczać sędziów, którzy musieliby stać na straży obecnie obowiązującej Konstytucji.

Uważamy, że sędziowie orzekający o zgodności ustaw z Konstytucją powinni być prawdziwie niezależni. Rozpocznijmy debatę o reformie sądownictwa konstytucyjnego. Naszym zdaniem obecny model, zapoczątkowany komunistyczną ustawą o TK z 1985 roku, nie sprawdza się. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie orzekał pod dyktando polityczne, jak choćby w sprawie grabieży oszczędności z OFE czy podniesienia wieku emerytalnego.

Proponujemy poważną dyskusję o likwidacji Trybunału Konstytucyjnego i przekazaniu kompetencji do badania konstytucyjności ustaw Sądowi Najwyższemu. Ujednolicenie sądownictwa wyeliminuje niespójne orzecznictwo i przyśpieszy postępowania. Jednocześnie musimy zapewnić sędziom orzekającym o zgodności z Konstytucją prawdziwą niezależność. Podobne koncepcje powołania Izby Konstytucyjnej w ramach Sądu Najwyższego wysuwali konstytucjonaliści prof. Lech Morawski (kandydat na sędziego TK) i prof. Lech Garlicki (były sędzia TK).

Polska potrzebuje nowej Konstytucji. Zakończmy spory polityczne i zacznijmy rozmawiać o zmianach ustrojowych oraz uprawiać politykę rozumianą jako troska o dobro wspólne.

Klub Poselski Kukiz`15