Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 Zapraszają na Założycielskie Walne Zebranie Oddziału Wojowników– województwo Łódzkie

Drodzy Wojownicy!
Koleżanki i Koledzy!

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 (Rozdziału VI – § 42- 48) oraz Uchwały nr 12/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie powoływania Oddziałów Terenowych, utworzony został Komitet Organizacyjny oddziału Stowarzyszenia W’15 dla województwa łódzkiego ( okręgi: 9,10 i 11) w składzie:

Krzysztof Chodakowski, Małgorzata Śmigała, Artur Boratyński, Mateusz Rek i Paweł Kosiński.

Komitet zwrócił się z prośbą do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 o zgodę na zwołanie Założycielskiego Walnego Zebrania Członków z województwa łódzkiego w terminie 4 września 2016r. Zarząd W’15 na posiedzeniu w dniu 10-08-2016r. pozytywnie rozpatrzył tę prośbę a stosowna Uchwała została opublikowana na naszej stronie internetowej: UCHWAŁA-ZARZĄDU-19-2016

W związku z powyższym:

Serdecznie zapraszamy na Założycielskie Walne Zebranie Członków z województwa łódzkiego, które odbędzie się w terminie 4 września 2016r w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 276 (restauracja „U Mądzieli”).

Początek Zebrania:
godzina 16:00 – pierwszy termin
godzina 17:00 – drugi termin w razie braku kworum w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych.

Ze strony Zarządu Stowarzyszenia W’15 został powołany koordynator, w osobie Łukasza Gwiazdy, który otworzy spotkanie i będzie czuwał nad prawidłowym jego przebiegiem.

W najbliższym czasie do wszystkich zainteresowanych zostanie rozesłany pocztą elektroniczną porządek obrad oraz Regulamin Walnego Zebrania i Regulamin Zarządu Oddziału.

Pozdrawiam serdecznie w imieniu własnym oraz Zarządu
Lesław Płonka

%d bloggers like this: