Taryfikator mandatów na 2018 r.

Poniżej przestawiamy aktualny taryfikator mandatów na rok 2018. Sprawdź, jak dużo będą kierowców kosztowały różnego rodzaju przewinienia w ruchu drogowym. Wysokość przewidzianych kar może w niektórych przypadkach zaskakiwać.

Aktualny taryfikator mandatów i punktów karnych 2018 r. – przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Od 6–10 km/h do 50 zł

Od 11–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karne

Od 21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karne

Od 31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych

Od 41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych

Od 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie – od 100 do 300 zł

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – od 50 do 200 zł

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi – 200 zł

Od 4 czerwca 2018 r. duże zmiany w redukcji punktów karnych

 

Aktualny taryfikator punktów karnych 2018 r. – nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h – 10 pkt. karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h – 8 pkt karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h – 6 pkt. karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h – 4 pkt. karne

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h – 2 pkt. karne

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – 2 pkt. karne

Zmiany w przepisach – okres próbny, kursy doszkalające i nowe ograniczenia prędkości

Każdy, kto od 4 czerwca 2018 r. zda egzamin na prawo jazdy, będzie objęty dwuletnim okresem próbnym, liczonym od dnia odbioru dokumentu. W jego trakcie, kierowca będzie zobowiązany:

– odbyć między 4. a 8. miesiącem kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
– przez pierwsze 8 miesięcy jeździć z naklejonym na szybie listkiem.

 

Wspomniany kurs doszkalający będzie obejmował 2-godzinne szkolenie teoretyczne w ośrodku WORD i godzinną praktykę w ośrodku doskonalenia jazdy. Cel? Uświadomić młodemu kierowcy, czym grozi nadmierna prędkość.

Obowiązkowe kursy doszkalające będą płatne. Według przepisów, o wysokości opłat zadecyduje minister transportu, ale ich koszty nie mogą przekroczyć 100 zł za szkolenie teoretyczne oraz 200 zł za szkolenie praktyczne. Jeśli przed upływem 8 miesięcy od otrzymania prawa jazdy kierowca nie dostarczy do starosty zaświadczenia o ukończeniu kursu, straci prawko. To jednak nie wszystko.

Przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego kierowcy będą musieli przestrzegać bardziej restrykcyjnych ograniczeń prędkości – 50 km/h w obszarze zabudowanym (bez względu na porę dnia), 80 km/h poza obszarem zabudowanym (zamiast maksymalnie 100 km/h) oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej (limity na autostradach wynoszą 140 km/h, a na ekspresówkach – 120 km/h).

Także przez pierwsze 8 miesięcy od momentu odebrania prawa jazdy, nie będzie można pracować jako kierowca ani osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem kat. B.

 

Jeśli podczas dwuletniego okresu próbnego kierowca popełni 3 wykroczenia lub jedno przestępstwo drogowe, starosta wyda decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

Przedłużony okres próbny i dodatkowe badania

Od 4 czerwca 2018 r. starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata, jeżeli w jego trakcie kierowca popełni dwa wykroczenia drogowe. Dodatkową karą będzie w takim przypadku skierowanie na badania psychologiczne oraz na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe przepisy dotyczące redukcji punktów karnych

Przy okazji wprowadzenia nowych przepisów zmienią się zasady dotyczące redukcji punktów karnych. Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną liczbę 24 punktów karnych, nie straci uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale zostanie skierowany na kurs reedukacyjny. Taki sam, na który będą kierowane osoby, które popełniły dwa wykroczenia podczas dwuletniego okresu próbnego.

Na odbycie kursu będzie się miało miesiąc. Jeżeli w tym czasie się go nie ukończy, starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

 

Od momentu skierowania na wspomniane szkolenie kierowca będzie na cenzurowanym przez następne 5 lat. Jeżeli w tym okresie ponownie przekroczy dopuszczalny limit 24 punktów karnych, straci prawo jazdy.

Nowe przepisy będą dotyczyły także kierowców z długim stażem

Przepisy, które zaczną obowiązywać od 4 czerwca 2018 r., będą dotyczyły wszystkich kierowców. Dwuletnim okresem próbnym i wszystkimi związanymi z nim obostrzeniami będą objęci nie tylko ci, którzy pierwszy raz odbierają prawo jazdy, ale też ci, którym prawo jazdy zostało cofnięte i byli zmuszeni do ponownego zdawania egzaminu.

Aktualny taryfikator punktów karnych 2018 r. – czyny o charakterze szczególnym

Popełnienie przestępstwa drogowego – 10 pkt. karnych

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa – 6 pkt. karnych

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu – 10 pkt. karnych

 

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 10 pkt. karnych

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – 10 pkt. karnych

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 6 pkt. karnych

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu – 6 pkt. karnych

 

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w warunkach określonych w art. 178 par. 4 k. k – 10 pkt. karnych

Aktualny taryfikator punktów karnych 2018 r. – nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym – 10 pkt. karnych

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi – 10 pkt. karnych

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – 10 pkt. karnych

 

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd – 10 pkt. karnych

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 10 pkt. karnych

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 pkt. karnych

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych – 5 pkt. karnych

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 5 pkt. karnych

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdy w taki sposób, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 3 pkt. karne

Więcej na :http://moto.pl/MotoPL/7,88389,22850738,aktualny-taryfikator-mandatow-2018.html