Ustawy i uchwały złożone w Semie przez posłów Kukiz’15

Ustawy i uchwały

posłowie-kukiz15-pierwszy-dzien-w-sejmie-kontakt-wojownicy15

 

   1. Poselski projekt uchwały w sprawie polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej
    Data złożenia projektu ustawy 15.11.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Anna Maria Siarkowska
   2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
    Data założenia projektu ustawy 02.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: Wicemarszałek Stanisław Tyszka
   3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
    Data założenia projektu ustawy 15.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Marek Jakubiak
   4. Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP
    Data założenia projektu ustawy 15.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
   5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do opracowania założeń zmian Konstytucji RP oraz przygotowania projektu ustawy zmieniającej Ustawę Zasadniczą
    Data założenia projektu ustawy 09.12.2015 rok – przedstawiciel wnioskodawca:: poseł Piotr Apel
   6. Poselski projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw
    Data założenia projektu ustawy 13.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca:: poseł Jarosław Sachajko
   7. Poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    Data założenia projektu ustawy 12.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Robert Winnicki
   8. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawa łowieckiego oraz niektórych innych ustaw
    Data założenia projektu ustawy 07.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
   9. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych i niektórych innych ustaw
    Data założenia projektu ustawy 13.01.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
   10. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
    Data założenia projektu ustawy 09.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
   11. Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Jam Saheba Digvijay Sinhji
    Data założenia projektu ustawy 08.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
   12. Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Marii Mireckiej-Loryś – niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego.
    Data założenia projektu ustawy 08.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Robert Winnicki
   13. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
    Data założenia projektu ustawy 01.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: Wicemarszałek Stanisław Tyszka
   14. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
    Data założenia projektu ustawy 01.02.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Piotr Liroy-Marzec
   15. Poselski projekt ustawy o zaopatrzeniu dodatkowym dla kombatantów II Wojny Światowej
    Data założenia projektu ustawy 02.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
   16. Poselski projekt ustawy o abolicji dla osób ukrywających dokumenty podlegające przekazaniu Instytutowi Pamięci Narodowej.
    Data założenia projektu ustawy 02.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza
   17. Poselski projekt ustawy o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
    Data założenia projektu ustawy 29.03.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Wojciech Bakun
   18. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa
    Data założenia projektu ustawy 08.04.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza
   19. Poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów
    Data założenia projektu ustawy 28.04.2016 rok -przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Maciejewski
   20. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    Data założenia projektu ustawy 29.04.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jakub Kulesza
   21. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
    Data założenia projektu ustawy 05.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Poselski Jarosław Sachajko
   22. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw
    Data złożenia projektu ustawy 13.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: posłanka Agnieszka Ścigaj
   23. Poselski projekty ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
    Data złożenia projektu ustawy 20.05.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
   24. Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywnosci
    Data złożenia projektu ustawy 06.06.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
   25. Poselski projekt ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
    Data złożenia projektu ustawy 23.06.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
   26. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
    Data złożenia projektu ustawy 06.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Tomasz Rzymkowski
   27. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
    Data złożenia projektu ustawy 20.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Jarosław Sachajko
   28. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
    Data złożenia projektu ustawy 21.07.2016 rok – przedstawiciel wnioskodawca: poseł Andrzej Kobylarz
   29. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych i samorządowych w procesach reprywatyzacyjnych dokonywanych na terenie całej Polski w latach 1989-20

więcej na:http://ruchkukiza.pl/klub-poselski/ustawy/