Walka o jawność spraw karnych i udział stowarzyszeń

“Posłowie reprezentujący państwo prawa KOD-u, wam się wydaje, że żyjecie w państwie prawa, a my twierdzimy, że żyjemy w państwie bezprawia i tym się różnimy.”
16 lat organizacje pozarządowe w Polsce domagają się udziału w postępowaniach karnych. Dzisiaj o udział ten walczyli w sejmie Jerzy Jachnik i Janusz Sanocki. Rozpatrywano zmianę art. 90 kpk dot. uczestnictwa stowarzyszeń w procesach karnych. Obecny przepis pochodzi z głębokiej komuny. Okazało się, że prawnicy Arkadiusz Myrcha – PO, Mirosław Pampuch – Nowoczesna i Krzysztof Paszyk – PSL – są przeciwni uczestnictwu organizacji pozarządowych w procesach karnych.
Ba! Nie wiedzą nawet, co czytają, twierdząc, że udział organizacji pozarządowych w procesach karnych jest OBLIGATORYJNY! Bronią starych stalinowskich przepisów. Taką to mamy KODomicką demokrację w sejmie. Należy pochwalić natomiast wiceministra sprawiedliwości M. Warchoła i poseł sprawozdawcę A. Borowiec za merytoryczne wystąpienia.
O pośle Nowoczesnej z Bielska- Białej szkoda wspominać, gdyż czytał z tabletu, nie wiedząc co czyta. Domagał się bowiem weryfikacji osób, które będą reprezentować organizacje pozarządowe.
4:05 Janusz Sanocki (niezrzeszony)
7:50 Marcin Warchoł (Ministerstwo Sprawiedliwości)
15:05 Arkadiusz Myrcha (PO)
20:33 Mirosław Suchoń (Nowoczesna)

18. posiedzenie Sejmu VIII kadencji
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 451) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów)
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=B6CE997E7D75D36EC1257FB00020B38C#