Wojownicy Kukiza w Bełchatowie

Rozmowa z Markiem Olszewskim, kandydatem KWW Lokalny Komitet W´15 z poparciem Kukiz ’15.

KWW Lokalny Komitet W´15 to bez wątpienia duże zaskoczenie w kontekście wyborów uzupełniających w Bełchatowie.

241381-2-left

Kim są ludzie, którzy go zarejestrowali?

Osoby zaangażowane w naszą inicjatywę to przede wszystkim aktywni działacze społeczni, walczący od dłuższego czasu o przywrócenie Polski Obywatelom. Duchem sprawczym tej walki jest bez wątpienia Paweł Kukiz, który obudził w nas wiarę na dobre zmiany w naszym kraju.

Dlaczego W´15? Co kryje się za tym skrótem?
W´15 to skrót od WoJOWnicy´15 – ogólnopolskiego stowarzyszenia, którego zebranie założycielskie odbyło się 5 września. W jego skład weszli ludzie chcący kontynuować idee głoszone przez Pawła Kukiza podczas wyborów prezydenckich: etyki, moralności, oddolności, transparentności i co najważniejsze, patriotyzmu.

Dlaczego WoJOWnicy´15, a nie Kukiz´15?
Termin WoJOWnik, którego autorem jest św. pamięci prof. Jerzy Przystawa, oznaczał pierwotnie aktywnego działacza na rzecz wprowadzenia w wyborach do Sejmu RP Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Walka o ordynację większościową była również głównym postulatem Pawła Kukiza, zaangażowanego już wcześniej w “Zmielonych”, podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

 

. Wypadkową tego byli tzw. WoJOWnicy Kukiza, czyli grupa osób, która założyła Stowarzyszenie i weszła w skład członków założycieli Stowarzyszenia na rzecz Nowej Konstytucji “Kukiz´15”. Jesteśmy inicjatywą autonomiczną, z wieloma własnymi pomysłami, opierającą się na ww. ideałach. Podmiotem naszej działalności jest człowiek, niekoniecznie zwolennik Pawła Kukiza, dlatego, chcąc działać na szerszą skalę, przyjęliśmy nazwę WoJOWnicy´15, walczący z patologiami życia politycznego i społecznego.

Co dalej? Jakie plany?
Nasza działalność na samym początku polegała na promowaniu konkretnych osób na listach Kukiz´15 w wyborach do Sejmu RP. Staraliśmy się wprowadzić JOW-y w ordynacji proporcjonalnej (“głosuj na człowieka, nie na listę”) Ponadto strona internetowa – http://www.wojownicy15.pl – stanowi rzetelny portal informacyjny odnośnie działalności Ruchu Kukiza. Współpracujemy także z posłami oraz wspieramy ich pozytywne działania, pełnimy tym samym rolę łącznika między nimi a zwykłymi obywatelami. Na nowy rok planujemy wiele inicjatyw prospołecznych, polegających na edukacji, pomocy i krzewieniu patriotyzmu. Rejestracja KWW Lokalny Komitet W´15 w wyborach uzupełniających także jest jednym z etapów naszej walki o lepszą Polskę.

Jak wyglądają Wasze struktury? Kto może się przyłączyć?
Jesteśmy w trakcie tworzenia struktur regionalnych, wszystko opiera się na oddolności – skupiamy ludzi chcących aktywnie działać i demokratycznie wybieramy koordynatorów. Jesteśmy otwarci na wiele środowisk, warunkiem przynależności jest jednak zaangażowanie oraz wiara w idee, o których wspomniałem wcześniej. Należą do nas lekarze, nauczyciele, przedsiębiorcy, studenci, dziennikarze, robotnicy, cały przekrój społeczny – dzięki temu nasza działalność może odbywać się na różnych płaszczyznach. Ja osobiście odpowiadam za pow. bełchatowski, tymczasowym koordynatorem woj. łódzkiego jest Łukasz Gwiazda z Piotrkowa Trybunalskiego.

Wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz dobrej zmiany naszej Ojczyzny, zapraszamy do nas po więcej informacji. Jeśli będziemy rozwijać się tak systematycznie jak dotychczas, nasze działania będą efektywniejsze. Zapraszam do kontaktu marek_olszewski@vp.pl

autor: K.A

źródło: http://www.belchatow.bai.pl/?aktualnosci=infobai_info_wiecej&id_nius=241381

12489420_946706502077865_2916196054243627366_o

241381-3-left