Wolność (Korwin) bez ponad 16 mln zł subwencji? PKW odrzuciło sprawozdanie!

Odrzucenie przez PKW sprawozdania partii KORWIN może skutkować odebraniem pieniędzy z subwencji. Taki los spotkał niedawno partie .Nowoczesna oraz Razem – Złożymy skargę do Sądu Najwyższego – powiedział mediom Przemysław Wipler Prezes partii Wolność (nowa nazwaKORWiN – przyp. Red.). Chodzi o ponad 4,17 mln zł rocznej subwencji dla partii wypłacanej przez okres 4 lat kadencji parlamentu.

cropped-logo-blog-jkm-onet250

 

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie partii politycznej KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2015 r. z powodu naruszenia art. 25 ust. 4a oraz art. 35 ust. 2 ustawy o partiach politycznych.

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody w łącznej wysokości 1 431 387,41 zł, w całości zgromadzone na rachunkach bankowych.

W sprawozdaniu wykazano, że na rachunek Funduszu Wyborczego pozyskano środki w łącznej kwocie 1 644 320,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan konta Funduszu Wyborczego wynosił 0,00 zł.

Od postanowienia PKW, partii politycznej KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

KORWiN w wyborach parlamentarnych w 2015 roku przekroczył 3 procentowy próg wyborczy, wobec czego partia uprawniona jest do otrzymywania subwencji z budżetu Państwa przez 4-letni okres trwania kadencji parlamentu – chodzi o niebagatelną sumę – 4,17 miliona złotych.