Wreszcie legalnie i bez zezwolenia będzie można wycinać drzewa na własnej działce

Od nowego roku wycięcie drzewa w ogrodzie i na prywatnej działce nie wymaga uzyskania zgody w gminie. Oczywiście przy wycince drzew w lesie wymaga się ocechowania przez służby leśne.

Właściciel działki będzie mógł legalnie, bez proszenia urzędów o zgodę, wyciąć na własnej działce drzewo i krzewy. To zmiana, którą w piątek (16.12.2016r.) przyjął Sejm zanim doszło do hucpy politycznej.

Nowelizacja ustawy przyjęta przez posłów przywraca w Polsce elementarną normalność. Jak dotąd gospodarz nie miał prawa wyciąć na własnej działce nawet niewielkiego drzewa – musiał prosić o zgodę wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie tylko ograniczało to podstawową wolność, ale obciążało też urzędy zbędną pracą. Teraz to się zmieni. Dzięki zmianie prawa drzewo będzie można swobodnie wyciąć, nie prosząc się o urzędników o łaskawą zgodę!

Co więcej znowelizowana ustawa pozwala też gminom na łatwiejsze usuwanie niechcianych drzew i krzewów. To pozwoli gminom lepiej i sprawniej zarządzać podległym im terenem. Pisałem o tej sprawie w tekście pt. „Władza wreszcie ułatwia życie Polakom„. Zmiana prawa w tej materii jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ to była pierwsza sprawa z jaką przyszli do mnie wyborcy po objęciu mandatu posła na Sejm RP. Spełniam zatem obietnicę, którą WAM wtedy złożyłem.

Źródło Fot.: ShutterStock