Wspomnienie śp. prof. Andrzeja Czachora (1934-2017)

15.09.2017 r. na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie pożegnaliśmy śp. prof. Andrzeja
Czachora, znakomitego fizyka związanego z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w
Świerku, weterana opozycji antykomunistycznej (już w wieku 16 lat był więziony na Zamku
Lubelskim), od 1995 r. jednego z wiodących uczestników Ruchu Obywatelskiego na Rzecz
Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Oprócz rodziny i najbliższych
współpracowników pamięć Andrzeja Czachora uczcił też Sejm minutą ciszy, a w pogrzebie
uczestniczyło kilku parlamentarzystów wybranych z list Kukiz ’15. Przemawiający nad
grobem liczni przedstawiciele Ruchu Obywatelskiego na Rzecz Jednomandatowych Okręgów
Wyborczych wspominali współpracę z Profesorem, a wicemarszałek Sejmu Stanisław
Tyszka, który wraz z przedstawicielami Straży Marszałkowskiej złożył oddzielny wieniec,
obiecał kontynuację jego dzieła w zakresie walki o zmiany ustrojowe.

Z biogramem śp. prof.
Andrzeja Czachora można zapoznać się na stronie Narodowego Centrum Badań Jądrowych:
https://www.ncbj.gov.pl/pl/aktualnosci/prof-dr- hab-andrzej- czachor-1934- 2017-wspomnienie
Ja sam miałem okazję poznać prof. Czachora, gdy ponad 10 lat temu jako jeden z pierwszych
odpisał na moją propozycję, gdy zgłosiłem się, że chcę wesprzeć w działaniach Ruch na
Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Potem spotkaliśmy się na konferencji.

Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita? w kwietniu 2007 r. w Lublinie.
Wielokrotnie wymienialiśmy się korespondencją i spotykaliśmy na konferencjach Ruchu
JOW, zawsze chętnie promowałem jego kolejne projekty ustaw wprowadzających JOW, w
które wkładał tyle pracy, a prof. Czachor doceniał też moją publicystykę cytując moje teksty
na debacie u Rzecznika Praw Obywatelskich w 2009 r. czy też w swojej książce .

Pany by to mogły mieć z 2014 r., gdzie promował ideę Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Było
też dla mnie zaszczytem współpracować z prof. Czachorem przy redakcji materiałów
konferencyjnych z konferencji "Sposób na dobre państwo z 2013 r., wydanych następnie
przez Ruch Obywatelski na Rzecz JOW. W pamięci wielu uczestników naszego Ruchu prof.
Czachor pozostanie jedną z najważniejszych postaci, dzięki którym zaistniała w Polsce idea
Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, nie tylko jako ogólna idea, ale konkretny projekt
legislacyjny, który wciąż czeka na zgłoszenie i realizację. To właśnie o ten projekt
upominałem się wraz z prof. Czachorem na pamiętnej debacie .

Jaka ordynacja wyborcza?
z
udziałem Pawła Kukiza w 2016 r. (fragment od 1:54:50 do 2:00:30):