“Wypowiedzieć Obywatelskie Nieposłuszeństwo władzy sądowniczej „Kongres Sędziów Polskich” obradował w Warszawie w sobotę dnia 3 września 2016 roku.

“Wypowiedzieć Obywatelskie Nieposłuszeństwo władzy sądowniczej
„Kongres Sędziów Polskich” obradował w Warszawie w sobotę dnia 3 września 2016 roku.

Obecni byli także m.in. politycy PO i Nowoczesnej: Sławomir Neumann i Ryszard Petru oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.
Kongres ten unaocznił społeczeństwu, że środowisko sędziowskie to kasta,gdzie sztafeta pokoleniowa sięga lat pięćdziesiątych.

W ciągu ostatnich 27 lat władza ustawodawcza i wykonawcza w Polsce była przedmiotem wyborów (nadzorowanych oczywiście przez sądy!), zaś władz sądownicza jest niczym rak na ciele chorego organizmu – trwała i niezmienna, nieodpowiedzialna przed nikim i nietykalna.
Przez 27 lat sędziowie akceptowali oszustwa przy reprywatyzacji.
Do tego mają się za stojących poza prawem i osądem Narodu. Ostatni bezpiecznik komuny.
Okoliczność tajnego, szybkiego, faktycznie ukrytego przed władzami i społeczeństwem zwołania Kongresu Sędziów Polskich, dowodzą o jego przestępczym charakterze.
Bezkarność sędziów, prokuratorów, adwokatów i komorników, jest właściwą przyczyną grabieży Polski, niszczenia zakładów pracy, prywatnych firm i zwyczajnej krzywdy setek tysięcy ludzi, dla których sprawa sądowa była niejednokrotnie wyrocznią, w skrajnych
przypadkach – samobójstwem!
Adam Strzembosz powiedział, że obecnie władza wykonawcza chce mieć – przynajmniej w jakimś stopniu – wpływ na to,czy ktoś będzie sędzią. “Szalenie nas to niepokoi, przecież było
inaczej, wszyscy godziliśmy się, że wymiar sprawiedliwości musi być absolutnie niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej”.
Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej podjęli na Kongresie 3 uchwały, ale zwrócę uwagę na jedną:
“Uczestnicy Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów solidaryzują się z sędziami tureckimi bezprawnie zwolnionymi ze służby, w związku z ostatnimi wydarzeniami w Turcji.

Aktualną sytuację tureckich koleżanek i kolegów oceniamy jako dramatyczną – sędziowie zostali zwolnieni ze służby, uwięzieni w aresztach lub zakładach karnych, skonfiskowano ich majątki, wprowadzono szereg ograniczeń w swobodzie poruszania się i opuszczania miejsca zamieszkania.

Takie działania, podejmowane przez władze rządzącej partii stanowią zamach na przedstawicieli władzy sądowniczej. Poprzedzone zostały wprowadzeniem przepisów prawa istotnie ograniczających niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Krytyka kierunku zmian legislacyjnych, podjęta przez sędziów tureckich, w słusznie pojętym interesie obrony fundamentów wymiaru sprawiedliwości ściągnęła na nich represje władzy.

Polskie środowisko sędziowskie deklaruje udzielenie wsparcia i pomocy sędziom tureckim wydalonym ze służby”.
Kasta sędziowska wbiła sobie, do swoich ciasnych umysłów że są
nietykalni!
Otóż nie!
To my Naród mówimy wam – że nie jesteście świętymi krowami!
Postawa i zachowanie się ludzi zgromadzonych na sobotnim Kongresie, dowodzą buty, arogancji i zupełnego oderwania się od swojej roli i powinności, padały takie słowa:
“to my, sędziowie, jesteśmy solą tej ziemi”, “na nas opiera się
demokracja”
oraz, że sędziowie to “zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi”,
„Ja czułem na tej sali niepokój tysiąca ludzi, sędziów Rzeczypospolitej Polskiej różnych szczebli.
Niepokój o to, czy w Polsce będzie system przestrzegania prawa”. Zaś Rzepliński dodał, że „Suwerenem są również sędziowie, którzy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu suwerena”.
Prawda jest taka, że Suwerenem jest Naród!
Sędziowie to jeden z tych ohydnych zawodów, które muszą być, by
państwo mogło poprawnie funkcjonować.
Ale to praca jak każda inna; poza sądem sędzia jest tylko człowiekiem, jak każdy inny na ulicy.
Dziś sędziowie nie wydają wyroków „w imieniu Rzeczypospolitej”, ale w imieniu własnym i w interesie tego, kto więcej zapłaci!
To obraza Rzeczypospolitej, drwina z Narodu.
Natomiast niezawisłość sędziego kończy się wraz z wyrokiem na sali rozpraw. Potem jest tylko obywatelem, podległym takim samym prawom jak każdy inny obywatel.

Włącznie ze zwolnieniem z pracy za źle, nieuczciwie wykonywaną robotę
Polska posiada:
* największy wskaźnik liczby sędziów na jednego mieszkańca w Europie
* najwyższych wskaźników wydatków na sądownictwo w stosunku do PKB
* największy wskaźnik przewlekłości postępowania.
Nam Polakom, wolnym obywatelom w swoim kraju – nie wolno dziś stać bezczynnie wobec upodlania Narodu przez kastę sądowniczą. Walka z tym środowiskiem musi być skuteczna i przez Naród zaakceptowana, bo prawo moralne leży po stronie Polaków – dzieci tej Ziemi.
Dziś nie ma innego wyjścia, jak ogłosić przez cały Naród – strajk
generalny w formie Obywatelskiego Nieposłuszeństwa, polegający na:
1. Nie respektowaniu jakichkolwiek wyroków sądów każdej instancji;
2. Nie przyjmowania żadnej korespondencji od sądów, prokuratorów i
komorników;
3. Nie stawianie się na jakiekolwiek wezwania tych organów –
do czasu wprowadzenia w życie przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę Dekretu „opcji zerowej”.
Apeluję do wszystkich organizacji społecznych, zawodowych, ruchów i stowarzyszeń oraz do osób nie zrzeszonych o wystosowanie skutecznej petycji do:
• do Prezydenta, o wydanie dekretu „opcji zerowej” unieważniającego wszystkie stanowiska sędziowskie, prokuratorskie i komornicze; powołanie nowych sędziów w oparciu o wybory bezpośrednie przez Naród, Suwerena.
• do rządu o wprowadzenie powszechnej amnestii dla więźniów, z
wyjątkiem wyroków za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz umorzenia wszystkich procesów. Toczące się rozprawy mogłyby być kontynuowane po ponownym wniesieniu pozwy przez zainteresowaną stronę,ale przez inny skład sędziowski
• do Parlamentu o przygotowanie stosownych regulacji prawnych
zrównujących wszystkie władze do służby wobec Narodu, likwidujące przywileje i samowładztwo.
• do Sił porządkowych (Policji, wojska i wszelkich służb mundurowych) o wsparcie i ochronę obywateli wobec słusznego buntu przeciwko uzurpatorom i niesprawiedliwości, przeciwko działaniom przestępczej grupy osób, odpowiedzialnych pośrednio lub bezpośrednio za nędzę ludu i upadek państwa”

A ty zobaczycie wystąpienie w Sejmie :