Wystąpienie w sprawie relokacji imigrantów Tomasz Jaskóła.

Wzywamy PIS do powstrzymania się od jakiegokolwiek przyjmowania tzw. “uchodźców” do czasu wypowiedzenia się Polaków w referendum. Wystąpienie w sprawie relokacji imigrantów Tomasz Jaskóła.