Zarząd Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 – INFORMUJE

Drodzy,

Przedstawiamy Wam szerszą relację z Walnego Zebrania Członków (w skrócie WZC) Stowarzyszenia WoJOWnicy’15. Szczegółowy przebieg pojawi się wraz z dokumentacją.

13516158_754685674674216_2941374600207366199_n

Jesteśmy przeciwnikami publikowania półproduktów, chcemy wypracowywać nowe standardy i tworzyć unikalną jakość. Biorąc jednak pod uwagę ogólnopolski charakter naszej organizacji, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ z pozoru proste sprawy (w obliczu dużych zmian Stowarzyszenia) wymagają więcej czasu. Wszystkie szczegółowe dane (poszczególne uchwały, kandydatów, udzielone pełnomocnictwa, protokół), udostępnimy w najszybszym możliwym czasie.

WZC Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 zostało zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd, kierując się głosem Stowarzyszonych, jako lokalizację spotkania 18.06.2016 r. wybrał Łódź (restauracja „U Madzieli” w Hotelu Eskulap). Zebranie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem ze względu na opóźnienia w dojeździe zainteresowanych.

Zaczęliśmy zatem o godz. 11, w trakcie zmieniając salę na większą. Frekwencja dopisała, w dodatku wielu zainteresowanych udzieliło przyjezdnym pełnomocnictw (łącznie uprawnione do głosowania były 53 mandaty). Początek obrad był chaotyczny, niezwykle burzliwy. Wynikało to jednak z intencji wszystkich zebranych, czyli walki o obywatelską Polskę. Sytuacja jednak uspokoiła się znacząco i mogliśmy przystąpić do wnoszenia poprawek i realizacji ustalonego porządku.

Istotnym elementem WZC było zatwierdzenie członkostwa nowych Członków, również tych, którzy przybyli na spotkanie niepewni przyjęcia do Stowarzyszenia. Jako najwyższa władza naszej Organizacji czyli WZC, oddolnie podjęliśmy decyzję o zatwierdzeniu osób, chcących razem z nami kruszyć zabetonowaną rzeczywistość. To był ważny krok i zarazem dowód na brak chęci tworzenia zamkniętej elity (bo spotykaliśmy się z takimi zarzutami), a całkowitego dążenia do egalitarności, budowania silnego fundamentu, który mają tworzyć chętni do walki o przyświecające nam ideały: etyki, oddolności i transparentności. Ta decyzja była również symboliczna, ponieważ zapadała nie w wąskim gronie Zarządu a przy obecności dużej grupy WoJOWników.

Nie da się ukryć, że w przypadku kontroli nad atmosferą i emocjami dużą rolę odegrał, wybrany przez aklamację na Przewodniczącego WZC, Maciej Lisowski. Sekretarzem spotkania została Grażyna Wawrzyniak, która pomimo zmęczenia uciążliwą podróżą wzorowo wykonywała swoje obowiązki. Komisję skrutacyjną tworzyli natomiast: Bożena Dzieduch, Krzysztof Beczek i Marek Jędrzejewski, czuwając sumiennie nad oddanymi głosami.

Jednym z punktów WZC było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z załączonym oświadczeniem. Organ kontrolny Stowarzyszenia wyjaśnił wcześniej powody zwołania spotkania i przedstawił powody, dla których nie udzielił Zarządowi absolutorium z wykonywanych obowiązków. Członkowie KR starali się merytorycznymi argumentami, bez wprowadzania zbędnej atmosfery oskarżeń, zobrazować złą sytuację organizacji. Oczywiście, opinia spotkała się z uwagami, ale wszystkie stanowiły konstruktywną dyskusję.

Chwilę później Zarząd przedstawił swoje stanowisko, zaprezentował zrealizowane działania i te, których realizacja jest w toku. Sprawozdanie było szczegółowe i rzeczowe, dopracowane pod każdym kątem. Trzeba przyznać, że wiele aspektów działalności Zarządu było mrówczą pracą, utrudnioną przez odległość jaka dzieliła poszczególnych Członków. Należy docenić pracę ustępującej władzy w sytuacji dezorganizacji WoJOWników’15.

W międzyczasie podjęto uchwałę o powołaniu Sądu koleżeńskiego, w którego skład weszli Grażyna Wawrzyniak, Jerzy Nosalik, Marek Jędrzejewski. Te osoby są bez wątpienia gwarantem moralności i zaangażowania w tak istotnym i brakującym wcześniej organie Stowarzyszenia
Kulminacyjnym momentem było odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Stanowiło to czystą formalność, bowiem założenia Zebrania Założycielskiego 5 września jasno określały rozwiązanie tych dwóch organów i powołanie nowego składu. Tak też się stało – Spośród 11 nominowanych wybrano: Lesława Płonkę, Macieja Lisowskiego, Mariusza Draniewicza, Beatę Kicowską i Łukasza Gwiazdę. Chwilę później nowy skład udał się na obrady w celu przydzielenia zgodnie ze statutem funkcji. Zgodnie zadecydowano o następujących rolach:

Maciej Lisowski – Prezes Zarządu
Mariusz Draniewicz – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Gwiazda – Sekretarz Zarządu
Beata Kicowska – Skarbnik Zarządu
Lesław Płonka – Członek Zarządu

W tym samym trybie powołano nową Komisję Rewizyjną, której skład wyłoniono spośród 10 nominowanych, ustalając następnie między sobą funkcje:

Kamil Stefański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jakub Perkowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Beczek – Członek Komisji Rewizyjnej
Edyta Kubik – Członek Komisji Rewizyjnej
Łukasz Lewandowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Głosy liczyła Komisja Skrutacyjna w zmodyfikowanym składzie – Krzysztofa Beczka (kandydującego do Komisji Rewizyjnej) zastąpił Krzysztof Adamek. Uczciwość liczenia głosów była więc zapewniona i spoczywała w dobrych rękach.

Były to oddolne decyzje, przyjęte z należytym szacunkiem, podniesionymi głowami, w imię haseł, które przecież spowodowały ten niespotykany od tak długiego czasu zryw społeczny. Przy każdym wyczytywanym nazwisku słychać było brawa, ale należą się one wszystkim zgromadzonym i również Tym, którzy nie mogli być z nami tego dnia. W rzeczywistości jednak sobotnie roszady to tylko poprawka do KRS. Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński – to tylko statutowe nazwy. Prawdziwą władzą WoJOWników’15 są wszyscy Stowarzyszeni i w ten sposób ma być budowana siła organizacji, mającej być realną alternatywą, a nie tylko wirtualnym tworem, dla systemowych frakcji. To spotkanie było bowiem potrzebne nam wszystkim. Padło wiele gorzkich słów, które musiały zostać wypowiedziane. Mimo wszystko widać było w oczach obecnych, biorąc nawet pod uwagę panujące animozje, szacunek, sympatię i wspomnienie tych nieodległych czasów, w których ramię w ramię, silni, bo zgodni walczyliśmy o przywrócenie Polski Obywatelom. Niech 18.06.2016 r. będzie punktem wyjściowym dla nowej siły, którą będziemy tworzyć wszyscy razem, egalitarnie, WoJOWniczo!

Serdeczne podziękowania dla przybyłych z całej Polski, a nawet z zagranicy WoJOWników, a także zaangażowanym, którzy udzielili obecnym pełnomocnictw:

Krzysztof Adamek
Łukasz Barski
Krzysztof Beczek
Krzysztof Chodakowski
Dariusz Ćwik
Tomasz Depczyński
Karol Draniewicz
Mariusz Draniewicz
Bożena Dzieduch
Łukasz Gwiazda
Robert Hurka
Paweł Jakowicki
Marek Jędrzejewski
Leszek Jopkiewicz
Andrzej Kalwasiński
Andrzej Kania – Tramway
Beata Kicowska
Andrzej Kobylarz
Piotr Kowal
Łukasz Lewandowski
Maciej Lisowski
Jurek Nosalik
Marek Olszewski
Jakub Perkowski
Tomasz Pilipa
Dariusz Piwowarski
Lesław Płonka
Kamil Stefański
Dariusz Szymański
Rafał Ślozowski
Grażyna Wawrzyniak

Dziękujemy także za obecność zainteresowanym, którzy przybyli interesując się żywo sytuacją w Stowarzyszeniu – Dariuszowi Ziembie, Czesławowi Piszczkowi oraz Arkadiuszowi Daczkowskiemu – a także ustępującej Prezes Stowarzyszenia Agnieszce Białek, która z uzasadnionych powodów nie mogła być razem z nami.

Dziękujemy Posłom z Klubu Parlamentarnego Kukiz’15: Piotrowi Apelowi obecnemu podczas części obrad oraz Andrzejowi Kobylarzowi, który, jako Członek naszego Stowarzyszenia, był obecny z nami przez cały czas.

Miejmy nadzieję, że powyższe wydarzenia zbudują jedność, siłę, równie efektywną tej, która od 2015 r. zaczęła zmieniać oblicze naszego kraju. Stańmy ramię w ramię do walki z systemem, walki, która pozwoliła nam wszystkim, pomimo wielu różnic, poznać się i często nawiązać wielkie przyjaźnie. Razem będziemy naprawdę silni! Łączy nas przecież jeden cel – Polska…

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia WoJOWnicy’15

ŹRÓDŁO:http://wojownicy15.pl/