Znamy pierwsze adresy ośrodków dla uchodźców!

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. „Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej” – nr 68/BL/OŚRODKI 2/PN/15 – zostały wybrane oferty na prowadzenie ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP.

 

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje w ww. zakresie.

OFERTY WYBRANE

 

1.

BiaVita Polska Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok

Zajazd „Budowlani”, ul. I Armii Wojska Polskiego 7, 15-102 Białystok

Usługi będą świadczone w dotychczas funkcjonującym ośrodku dla cudzoziemców

2.

Zbigniew Nakonieczny Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych, ul. Szwoleżerów 2/6, 20-555 Lublin

Bezwola 105 107, 21-310 Wohyń

Usługi będą świadczone w dotychczas funkcjonującym ośrodku dla cudzoziemców

3.

PHU JANMAR, Ciechanki 174, 21-013 Puchaczów

Kolonia Horbów  26 A, 21-512 Zalesie

Usługi będą świadczone w dotychczas funkcjonującym ośrodku dla cudzoziemców

4.

NACON Marcin Nakonieczny, ul. Poligonowa 10/24, 20-817 Lublin

ul. Księżnej Anny 24, 03-866 Warszawa

Usługi będą świadczone w dotychczas funkcjonującym ośrodku dla cudzoziemców

5.

„MARGO” Małgorzata Durka-Niedzielska, 95-073 Grotniki Ustronie, ul. Ustronie 29 lok. 8

Ustronie ul. Ustronie 29, 95-073 Grotniki

 

Usługi będą świadczone w dotychczas funkcjonującym ośrodku dla cudzoziemców

więcej na:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.siteor.com/udsc/article_attachments/attachments/82760/original/Wynik_post%C4%99powania_w_zakresie_zada%C5%84_cz%C4%99%C5%9Bciowych__8_i_10.pdf?1453217645

mapa_imigrantow